Firavun'un rüyası İsrailiyat mı?

Tarih: 25.09.2017 - 00:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Firavun'un, Hz. Musa rüyası ayetse hangi ayet?
- Hadis ise hangi hadis?
- Yoksa İsrailiyat mı?
- Bu rüyanın gerçek olduğuna dair bilginin kaynağı nedir?
- Firavunun, o sene doğan erkek çocuklardan birinin tahtını yıkacağını gördüğü rüya sahih mi, nerede geçer?
- Kafire gaybdan haber bildirilir mi?
“Gaybı bilen o’dur. Gaybını, razı olduğu rasulden başkasına bildirmez” (Cin, 26-27)
- Firavuna rüyayla da olsa gaybdan haber verdirilmesi nasıl izah edilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bildiğimiz kadarıyla Firavun’un rüyasıyla ilgili Kur’an’da bir bilgi olmadığı gibi, Hz. Peygamber (asm)'den gelen bir rivayet de yoktur.

Bununla beraber, İslam kaynaklarında, Firavun’un Yahudi erkek çocukları öldürmesinin sebebi olarak gösterilen farklı bilgiler vardır. Örneğin İbn Kesir’den şu iki sebebi öğreniyoruz:

a) Rivayete göre, Hz. İbrahim: “Benim neslimden gelen bir delikanlı Mısır krallığını yıkacaktır.” demiş ve bu bilgi İsrailoğulları arasında hep konuşulur olmuştur. Nihayet Firavun da bunu duymuş ve Yahudilerin erkek çocuklarını öldürmeye başlamıştır.

b) Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud’dan nakledilen diğer bir rivayete göre, Firavun rüyasında “Kudüs tarafından çıkan, İsrailoğulları hariç bütün Mısırlıları, Kıptileri yakan bir ateş görmüştür. Uyandığında bunu topladığı rüya tabircilerine, kâhinlere ve sihirbazlara sormuştur. Onlar da rüyayı, 'İsrailoğulları soyundan gelen bir çocuk Mısır krallığının yıkılmasına sebep olacak' şeklinde yorumlamışlar. Bundan böyle Firavun onların erkek çocuklarını kesmeye başlamıştır.” (bk. İbn Kesir, Kasasu’l-Enbiya, 2/4-5)

c) Yahudilere / Ehl-i kitaba göre Firavun, İsrailoğulları ile aralarında ileride bir savaş çıktığı zaman, İsrailoğullarının güçlü bir nüfusla karşısına dikilip savaşmamaları için böyle bir tedbir almıştır.

Ancak, İbn Kesir, bu yorumun yanlış olduğunu, bu düşünceyle yapılan öldürme işi, Hz. Musa’nın gelmesinden sonraya ait olduğunu belirtmiş ve delil olarak da şu ayetleri zikretmiştir:

“Musa onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, 'Onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın!' dediler. Fakat kâfirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar.” (Mümin, 40/25) mealindeki ayette öldürme işinin Hz. Musa’nın gelmesinden sonra olduğuna vurgu yapılmıştır.

Keza, Yahudilerin  Hz. Musa’ya hitaben -mealen- “Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık.” (Araf, 7/129) şeklindeki ifadeleri de bunu desteklemektedir.

Demek ki, Ehl-i kitabın yorumu, Hz. Musa’nın gelmesinden sonraya aittir.

Başlayan mücadelede, İsrailoğullarının hızlı doğumlarla erkek nüfuslarının artması, çıkacak bir savaşta onların galip gelmelerini sağlayabilir, diye endişe eden Firavun öldürme tedbirini almıştır. Ayette geçtiği üzere “Sen bize gelmeden önce de…” ifadesi daha önce de bu eziyetlerin, öldürme işlerinin devam ettiğine yöneliktir.

Hz. Musa’dan önce, Yahudilerin Firavun’la savaşma ihtimali yoktu ki, ona tedbir alsın.” (krş. İbn Kesir, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun