Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur; hadisini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.” (Deylemi; Ramuzu’l-Ehadis, 6251)

Yani kişi öyle bir şey söyler ki, onunla imanının gitmediğini düşünür. Bugün ortada öyle sözler dolaşıyor ki, iman sahibi olduğunu düşünen bazı gafil kimseler de onları kullanmakta bir sakınca görmeyebiliyor.

 Örneğin, cami cemaatinden olan bazı kimseler bile, Kur’an’ın miras hukuku, çok evliliğe ruhsatı, hırsıza verdiği el kesme cezası gibi hükümlerini âdil bulmamaktadır. Bu düşüncenin içinde Allah’a zulüm isnat edilmekte ve bir hezeyan-ı küfrî saklanmaktadır.

Kur’an’ın 234 (iki yüz kırk üç) tane ahkam ayetinin rafa kaldırılmasını isteyen bazı yetkililer cuma namazını da kaçırmıyorlardır.

Bir hadis- i şerifte özetle şöyle denilmiştir:

“Ahir zamanda bazı kimseler Deccalin peşine düşer ona tâbi olurlar ve ‘Biz onun Deccal olduğunu biliyoruz, lâkin nimet sofrasından istifade etmek için onunla görünüyoruz.’ derler ve hala kendilerini mümin bilirler / sanırlar.” (Nuaym b. Hammad; el Berzenci, Kıyamet Alametleri, İstanbul, 2002, s. 231)

İşte bu gibi misaller de gösteriyor ki, özellikle ahir zaman fitnesi devrinde bazı kimseler -gömleğinden sıyrıldıkları gibi- haberleri olmadan / yani cehaletin mazeret sayılmadığı bir yerde, -çok cahilce- imandan sıyrılabildiklerini göstermektedir.

Şunu da özellikle belirtelim ki, tekfir etme mekanizmasını kullanmak aklı başında bir mümine yakışmayan bir davranıştır. Çünkü, bu zamanda bir hadiste belirtildiği üzere, “kişi sabahleyin mümin iken, akşam kâfir olabiliyor, akşam mümin iken sabah kâfir olabiliyor." (bk. İbn-i Mace, II, 1305, 1310)

Buna göre, bir kimseye mümin olduğu bir sırada kâfir demek büyük bir günah olur. Hem de faydasız, garazkârlık damarı ve de siyasî linç girişimi gibi duygusal negatif enerji dökümantasyonları, haksız yere küfürle damgalamaya tahrik edip cüretlendirebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR