Kötü ruh nedir?

Tarih: 10.02.2024 - 16:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cin ve kötü ruh arasındaki farklar nelerdir?
- Bu sitede ruhlar hakkında bir şeyler okuyordum. Kötü ruhlardan bahsettiğiniz yerde. İslam'da cin dışında kötü ruh olmadığını sanıyordum. Ama şimdi benim için bu yeni bir şey. 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cismani âlemde olan varlıkların bir kısmı iyi bir kısmı kötü olduğu gibi, ruhani âlemde de iyi ve kötü varlıkların bulunması, bu kevn-fesat âleminde dengeleri sağlayan birer unsur olarak bulunması gayet makuldür.

- İnsanlar gibi cinler arasında da kâfir, kötü kimseler yanında iyi-mümin kimseler bulunduğu gibi, cinler taifesinde de hem iyi hem kötü kimseler vardır. Hem mümin hem kâfir cinler vardır. 

- Hatta şeytan taifesinin de kâfir cinler kabilesinden olduğu ayette açıkça ifade edilmiştir. 

- Varlıklardan imtihana tabi tutulan ve tutulmayanlar vardır. Meleklerin hepsi masum olup isyan etmek gibi bir kabiliyetleri olmadığından masum ruhanilerdir. Cinlerin ve insanların hem itaat hem isyan etme kabiliyetleri olduğundan imtihana tabi tutulmuşlardır. 

Keza, imtihanın gereği olarak iyiliği ilham eden ruhani melekler yanında kötülüğü telkin eden kötü ruhani cinler / şeytanlar da vardır.

- Demek ki, ervah-ı tayyibe temiz ruhlar, ervah-ı habise pis ruhlar anlamındadır. Melekler birinciye, şeytanlar ikinciye örnektir. İnsanların da ruhani yönü olduğundan bir kısmı tayyip bir kısmı habistir. Ama bu onların kesblerine terettüp eden bir neticedir, yoksa bidayeten habislik sıfatı verilmiş değildir.

Bu ruhlar gece ve gündüz kadar birbirlerinden faklıdır. Pislikten zevk alan bazı böcekler olduğu gibi, gülden hoşlanan ve onun üzerinde tatlı terennümlerde bulunan bülbüller de vardır. Benzeri bir durum ruhlarda da söz konusudur.

Her ruh kendine uygun gelen sohbet meclisine gider. Kişi kendi karakterine uygun olanlarla arkadaş olur.

- Kuran’ın son suresi Nas suresinde insanlar ve cinlerden olan kötü telkincilerin şerrinden Allah’a sığınmak emredildiğine göre, bu konu önemlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun