Ruhlar için akrabalık var mıdır?

Tarih: 09.03.2013 - 09:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela, babamın ruhuyla benim ruhum arasında bir bağ var mıdır?

- İnsanlar annesinin, babasının bazı kişilik özelliklerini alıyorlar. Bu biyolojik bağdan mı kaynaklanır; kişilik ruhda değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ruhlar arasında -İslam hukuku açısından- bir akrabalığın olduğunu söylemek mümkün değildir. Nesilden nesile geçen kişilik özelliklerinin genetik yoluyla tevarüs ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Genetik kodlar ise ruhani değil, cismanidir, bir anlamda biyolojiktir.

Bununla beraber, insan denilen varlık, sadece ne ruhtur ne de bedendir. Bilakis, beden ile ruhun birleştiği bir ortak bünyenin ürünüdür. Bir madenin unsurlarını ortaya çıkarıp analiz etmek için ateş baskısı altına girmesi gerektiği gibi, cismaniyeti temsil eden bedenin içindeki değişik duyguların, latifelerin, hislerin ve diğer özelliklerin ortaya çıkması için de cismani bünyenin, ruhanî mekanizmanın baskısı altına girmesi gerekir.

Bu açıdan bakıldığında, genetik kodlar cismani;  biyolojik, biyogenetik olmakla beraber, şifrelerinin ortaya çıkması, bir vizyon ortaya koymaları, bir misyon üstlenmeleri ve özelliklerinin şekillenmesi için, ruh unsurunun varlığına da ihtiyaç vardır.

Buna göre, genetik kodları, beden ve ruh unsurunun bir bileşkesi olarak değerlendirmek mümkündür.

- Buhari ve Müslim’in aktardığına göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Ruhlar, sınıf sınıf farklı gruplardan oluşan bir topluluktur. Onlardan birbirleriyle tanışanlar kaynaşmışlardır. Onlardan tanışıp kaynaşmayanlar ise ihtilafa düşmüşlerdir.” (bk. Buhari, Enbiya,3; Müslim, Bir, 159-160)

Bu hadis değişik şekilde yorumlanmıştır. En önemli iki yorum şöyledir:

a. Ruhlar aynı türden yaratıklar olmalarına rağmen, bunların değişik kabiliyetleri, temayülleri sebebiyle farklılık arz ederler. Bu sebepledir ki, iyi kimseler iyilerle, kötü kimseler de kötülerle arkadaş olur. (bk.  İbn Hacer, Fethu’l-Bari, ilgili hadisin şerhi)

b. Ruhlar, yaratılışları itibariyle sınıf sınıf farklı gruplardan oluşan bir topluluktur. Onlardan ruhlar aleminde birbirleriyle tanışıp kaynaşanlar, dünyaya geldikten sonra da o yakınlıklarını, kaynaşmalarını devam ettirirler. Onlardan ruhlar aleminde tanışıp kaynaşmayanlar / birbirinden hoşlanmayanlar ise, dünyaya geldikten sonra da bu hoşnutsuzlukları devam eder.   

Bu hadisin ışığında denilebilir ki, sağlam bir baba-evlat ilişkisine sahip olanların ruhları ta ruhlar aleminden beri birbiriyle kaynaşmış, yakın bağlar kurmuştur. Ancak şu da bir gerçektir ki, bazılarının hayatı, baba-evlat ilişkisinden fersah fersah uzak bir çizgide devam eder...

İlave bilgi için tıklayınız:

Ruh nedir, ruhun mahiyeti anlaşılabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun