"Ümmetimin fesada gittiği zamanda, sünneti seniyeye sarılan yüz şehit sevabını kazanır." hadisi nasıl anlaşılmalıdır?

Tarih: 05.03.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir insan hadiste ve Kur'an'da geçen birinci dereceden şehit nasıl olabilir?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime sarılsa ona yüz şehit sevabı vardır.”(İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.)

mealindeki hadis-i şerif, bazen yanlış anlaşılıp bir takım şüphe ve tereddütlere yol açmaktadır. Şöyle ki:

Hadisten murat bir bütün olarak Hazreti Peygamber (asm)'in sünneti iken, bazen sanki bir tek sünneti yapmak yüz şehit sevabı kazandırır, zannedilmektedir. Böyle bir anlayış, hadisin ifade ettiği manaya muhaliftir. Dinin ortaya koyduğu düsturlara terstir. Söz gelimi misvak kullanan biri, sırf bu hareketinden dolayı yüz şehit sevabı alamaz. Ancak bir bütün olarak Sünnet-i Seniyyeyi rehber yapan kimseler hadiste belirtilen ecri alırlar.

Sözün özü “Bir sünnete uymak” ile “Sünnete uymak” çok farklı şeylerdir.

Sünnetleri uygulayan her kişi kendi derecesine göre yüz şehidin sevabını alır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun