İnternetten sünnet paylaşan şehit mi sayılır?

Tarih: 11.01.2024 - 10:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı hadisler var "şunu şunu yapsan şehit sayılırsın" diye (örneğin sünnetimi paylaşan 100 şehit sevabı alır hadisi).
- Amma ve lakin evde oturup internetten sünnet paylaşmak ile savaşta kolunu bacağını kaybedip şehit olmak aynı seviyede midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sünnet" kelimesi, fıkıhta dar anlamda farz ve vacip olmayan nafile ibadetler için kullanılır. Ancak hadis dilinde Peygamber Efendimizin (asm) hayatını ifade eder, onunla ilgili her şeyi içine alır.

Bu açıdan, Peygamber Efendimizin (asm) hayatını model almak ve ona hizmet etmek manasıyla yapılan her hizmet kişiye manevi şehitlik kazandırabilir.

Ayrıca şehitlik bir makamdır, ancak dereceleri ve mertebeleri şehitler sayınca farklı olabilir. Elmasların kendi arasında farklılıkları olmakla beraber, hepsinin elmas olması gibi…

100 şehit ile ilgili hadis-i şerif şöyledir:

“Ümmetimin fesada gittiği dönemde sünnetime sarılan kimse bir şehit sevabı kazanır.” (bk. Taberani, el-Mucem/el-Evsat, 5414)

Fakat Taberani, bunun zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. a.g.y)

Beyhaki ve İbn Adî’nin rivayetine göre, Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Ümmetimin fesada gittiği dönemde (bir) kimse benim sünnetime sarılırsa / yapışırsa, yüz şehit sevabı kazanabilir.” (Beyhaki, ez-Zuhdu’l-Kübra, 207; İbn Adî, el-Kâmil, 2/90)

İbn Adi, rivayetin senedinde bulunan bir ravinin garip hadisleri rivayet ettiğini, ancak bu hadisin hasen olduğunu ümit ediyorum.” demiştir. (bk. a.g.y)

Ayrıca hadis zayıf da olsa, bu gibi faziletlere dair zayıf hadislerle amel edilebileceği hususu muhaddislerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir görüştür. Kaldı ki İbn Adi gibi bazı âlimler bunun hasen mertebesinde sahih hadis kabul etmişlerdir.

Burada geçen şehit konusu "manevi şehit" anlamındadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime temessük ederse ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun