"Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz yemeyenlere de faizin tozu bulaşacaktır." hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 26.11.2014 - 16:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz yemeyenlere de faizin tozu bulaşacaktır." (Ebu Davud, Kitabul Buyu', 3331)

“Ey İnsanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır." (Bakara, 2/168) ayeti Sa’d b. Ebi Vakkas’ın Peygamberimiz'in (s.a.v.) yanında bulunduğu bir sırada okununca, Sa’d:

“Ey Allah Rasulü! Allah’a beni duası kabul olanlardan eylemesi için dua et.” diye istekte bulundu. Allah Rasulü de bunun üzerine;

“Ey Sa’d! Yiyeceğini helalinden elde et ki duan kabul olunmuş olsun. Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin ederim ki; kim haram lokmayı midesine sokarsa kırk gün ondan ameli kabul olmaz ve herhangi bir kul ki, herhangi bir haramdan ve faizden bedeni büyürse, ateş; onun haramdan ve faizden olan kazancından daha hayırlıdır." [İbn Kesir, 1/183 (İlgili ayetin tefsirinde: hadis no:4691), Taberani, Evsat, 7/256]

Buhari'de ise hadis şu şekilde geçmektedir: 

“Ey Sa’d! Yiyeceğinin temiz ve helal olmasını sağla ki, duası kabul olan birisi olasın. Yoksa bir kişi midesine haram lokma indirdi mi, ondan kırk gün dileği kabul edilmez. Haramdan beslenenleri ateş temizler.” (Buhari, Büyü)

Haram kazançtan yiyen veya giyenin ibadeti makbul olmayacağına dair gelen hadis rivayetleri zayıftır. (bk. Zeynu'l-Irakî Tahricu Ahadisi'l-İhya/İhya ile birlikte/, II/90). Hadiste geçen ibadetin kabul olmaması "ibadet geçersiz olur" anlamında değildir. "Sevabı olmaz" anlamındadır. Yani bu ibadetleri kaza etmek gerekmez. 

Faiz yemeyenlere tozu bulaşmasından kasıt; faizin toplumda yaygınlaşmasından dolayı istemese dahi faizin etkilerine maruz kalacağıdır. Kasıt olmadığı için bunlar mesul olmayacaklardır. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Haram yiyen ve haram kazançla elbise giyenin ibadeti kabul olmaz mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun