Zinanın faizden daha büyük bir günah olduğunu ispatlayan hadisler var mı?

Tarih: 10.05.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Anlam itibari ile faizin zinadan daha ağır günah olduğunu düşündüren birçok hadis-i şerif (örn: kebâir hadisleri) varken bu sitede bir soruya verdiğiniz cevapta; ''Günahtan kurtulmanın yolu tövbedir, tövbenin kul hakkıyla ilgili konularda makbul olma şartı sahibinden helallik almak veya malını geri vermektir. Faizin tövbesi bu türden olduğu için, bu şartı taşımayan zinanın tövbesinden daha güç gerçekleşir. Yoksa, zinanın faizden daha büyük bir günah olduğu hadislerde sabittir.'' demişsiniz.
- Soruyorum size göre zinanın faizden daha büyük bir günah olduğunu ispatlayan hadisler nelerdir örnekler verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zinanın faizden daha büyük bir günah olduğunu gösteren deliller vardır:

Abdullah b. Mesut anlatıyor:

Hz. Peygamber (asm)’e: “Günahların en büyüğü nedir?” diye sordum.

“Seni yaratan Allah’a şirk koşmandır (koşmaktır)." buyurdu.

“Bundan sonra en büyük günah hangisidir?” diye sordum.

“Seninle birlikte yemek yer endişesiyle çocuğunu öldürmendir.buyurdu.

“Sonra hangi günah daha büyüktür?” diye sordum.

“Komşunun karısı ile zina etmendir. diye buyurdu.

Bunun üzerine şu ayet nazil oldu (Furkan, 25/68):

“Onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur." (Buhari, Tefsir, 2; Müslim, İman, 142; Tirmizi, Tefsiru’l Kur’an, 26; Müsned,1, 434)

Ayette geçen günahların tertip sırası ile hadiste geçen tertip sırası aynıdır.

Demek ki hem ayet hem de sahih hadisle zinanın faizden daha büyük bir günah olduğuna işaret edilmiştir. Çünkü bu üç günah en büyük olduğuna göre, geriye kalan bütün büyük günahlar -yine büyük günah olmakla beraber- bunların altındadır.

Faizi zinadan büyük gösteren hadis rivayetlerinin uydurma veya zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, Mevduat,2/247;  Beyhaki, Şuabu’l-İman, 7/363;  İbn Teymiye, Mecmuu’l-Fetavi, 15/428; Şeyh Dr. Ali Es-sayyah, “Ahadisu Tazimi’r-riba alaz-Zina, s. 169: Şey Abdurrahamn el-Yemani, el-Fevaidu’l-Mecmua, s.150)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun