Köylüler şehirlere akın edecekler ve deve çobanları bina yaptırmakta yarışacaklar, sözü hadis midir?

Tarih: 14.12.2014 - 12:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki hadislerin tam kaynaklarını ve sıhhat derecelerini verebilir misiniz?
a. Kur’an, dünyalık için okunacaktır. (Ebu Davud)
b. Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, ama hakiki âlim hiç bulunmayacak. (Ebu Nuaym)
c. "İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır."
d. Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
e. Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.
f. Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.
g. Allahü Teâlâ apaçık inkar edilecek.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Sorudaki şekliyle ilgili hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak benzer bir rivayette şu ifadelere yer verilmiştir:

“Kim Kur’an okursa (karşılığını) Allah’tan istesin. Bir zaman gelecek ki bazı kimseler Kur’an’ı okur ve (karşılığını) insanlardan isterler." (Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 20)

Tirmizi bu rivayetin “hasen” olduğunu bildirmiştir. (a.g.y)

b)ِ İlgili hadisin tahric ve tashihine rastlayamadık. Yalnız Arapça ve Türkçe internet sitelerinde “Ebu Nuaym” denilmiştir. Bununla beraber benzer bir rivayet şöyledir:

“Bir zaman gelecek kariler (alimler, hafızlar) çoğalacak, fakihler (dini doğru bilenler) azalacaktır. İlim kalkacak, hercumerc (katl-u kital) çoğalacaktır.”

Bu hadisi Hakim rivayet etmiş, hem kendisi hem de Zehebi tarafından “sahih” olduğu bildirilmiştir. (bk. Hâkim, 4/504)

c) Bu hadis rivayeti sahihtir. (bk. Nesai, Büyu’ 2; Ebu Davud, Büyu’, 3; İbn Mace, Ticarat, 58)

d) konuyla ilgili benzer bir rivayette, şu mana işlenmiştir: “Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları” kıyamet alameti olarak değerlendirilmiştir. (bk. Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 1-7)

e) Bir rivayette şu ifadelere yer verilmiştir: “(Bir zaman) sonra şişmanlığı seven insanlar ortaya çıkacaktır...” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 29084)

Hafız Heysemi, İbn Hanbel’in rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h.no:16402-404)

f) Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve hadisin “garib” olduğunu söyleyerek, zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Tirmizi, Fiten, 38)

g) “Allah Teâlâ apaçık inkar edilecek.” ifadesine yer veren bir rivayete rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun