Hz. Süleyman’ın, peygamberler arasında cennete en son gireceği doğru mu?

Hz. Süleyman’ın, peygamberler arasında cennete en son gireceği doğru mu?
Tarih: 07.06.2017 - 00:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu’l-leys es-Semerkandi’nin bir kitabında zenginlik ve büyük bir mevkilerinden dolayı peygamberler arasında en son giren Hz. Süleyman (as) olduğunu ve sahabiler arasından ise Abdurrahman bin. Avf (ra) olduğu yazıyordu. Nedeni ise kıyamet gününde bütün servetlerindeki paraların hesabını vermesiymiş, o yüzden en son onların girecekleri yazıyor. Bu gerçek midir, başka kaynaklarda yeri var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberler arasında, cennete en son girenin Hz. Süleyman (as) olduğunu bildiren rivayet zayıftır. Çünkü, senedinde geçen Yezid b. Ebi Ziyad’ın zayıf olduğu konusunda ittifak vardır. (bk. Heysemi, Mezmeu’z-zevaid, 8/196, no: 13215)

Sahih hadis rivayetlerinde şu bilgileri görebiliyoruz:

- “Fakirler zenginlerden kırk yıl daha önce cennete girerler.” (Tirmizi, h.no: 2352)

- “Fakirler zenginlerden beş yüz yıl, yani yarım gün daha önce cennete girerler.” (Tirmizi, h.no: 2353)

- Müslim’in rivayeti ise şöyledir: Kıyamet günü muhacirlerin fakirleri, zenginlerden kırk yıl önce cennete girerler.” (Müslim, Zühd, 37)

Bu sahih hadisler gösteriyor ki, zenginlerin hesabı daha uzun süreceğinden, fakirlerden daha sonra cennete girerler.

Fakat, daha önce cennete giren fakirin daha sonra giren zenginden derece bakımından daha üstün olduğu söylenemez. Örneğin, cennetle müjdelenenden biri olan Abdurrahman b. Avf’ın derecesi, kendisinden önce cennete girenlerden daha düşük olduğu düşünülemez.

- Hususi olarak Abdurrahman b. Avf’ın fakirlerden sonra cennete gireceğine dair bir rivayete rastlayamadık. Onunla ilgili bir rivayet şöyledir: “Abdurrahman b. Avf emekleyerek cennete girer.”

Ancak Ahmed b. Hanbel, bu rivayetin yalan ve uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, Mevduat, 2/13)

Gerek bu rivayette gerek benzer rivayetlerin senedinde yer alan İmare adındaki ravi, Nesai, Yaha b. Main, el-Medeni, İbn Hibban, Darekutni gibi hadis otoriteleri tarafından yalancı olarak bildirilmiştir. (a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun