Peygamberimiz doğduğunda, Allah’tan başka ilah yoktur. Ben Onun peygamberiyim demiş mi?

Tarih: 27.02.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Safiye Hatun anlatır: Hz. Muhammed (asm) doğduğunda Amine’nin ebesi idim. Muhammed’in (asm) nuru, lambanın ışığından fazla idi. O gece altı alâmet gördüm.
Birincisi; Doğar doğmaz secde etti.
İkincisi; Başını kaldırıp fasih bir lisan ile, “Lâ ilahe illallah innî resûlüllah (Allah’tan başka ilah yoktur. Ben O’nun peygamberiyim)” dedi.
Üçüncüsü; O’nun nuru ile ortalık apaydınlık oldu.
Dördüncüsü; Doğduktan sonra yıkamak istediğimde, “zahmet etmeyiniz biz onu yıkadık” diye bir ses işittim.
Beşincisi; Sünnet olmuş ve göbeği kesilmişti.
Altıncısı; Kundağa sararken iki küreği arasında, peygamberlik mührünü gördüm. Üzerinde “Lâ ilahe illallah” yazılı idi. (Abdurrahman Cami, Nefehatü’l-üns, s. 40)
- Hz. Amine, Peygamberimizi (asm) doğurur doğurmaz bir ses: “Şüphesiz sen bu ümmetin seyidine hamile kaldın.
- Bu hadislere göre peygamberimizin peygamber olacağı doğum anına şahit olanlarca ve peygamberlik mühründe yazan lailahe illallah yazısını görenlerce biliniyor olabilir. Böyle olunca da peygamberimize bu anlatılan mucizeler ve mührü söylenince o da biliyor olabilir peygamber olacağını.
- Kuran’da bir ayette, (Resulüm!) Sen; sana bu Kitabın verileceğini ummazdın. Bu; ancak Rabbinin bir rahmetidir. Öyle ise, sakın kafirlere yardımcı olma.” (Kasas, 28/86)
- Bu ayette peygamberliğiyle ilgili daha önce bir şey bilmediği anlatılıyor, bu durumda yukarıdaki bahsi gecen hadisler doğru mudur, gerçek hadis midir açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Nefehatu’l-Üns, bir menkıbe kitabıdır. Oradaki bir kısım bilgilerin doğruluğu tartışılır.

- Şayet söz konusu bilgiler doğru ise, bunlar ancak kuvvetli bir tahmin vermiştir. Görenlere bu harika olayların verdiği kuvvetli tahminler, ulu orta anlatılmamış, dolayısıyla bu konu ne görenlerde ne de onların vasıtasıyla başkalarında kesin bir bilgi oluşturmamıştır.

Nitekim, Hz. Muhammed (asm)’in ebesi olduğunu söyleyen Abdurrahman b. Avf’ın annesi Şifa Hatun, kendi (Şifa hanımın) elleri üzerinde dünyaya geldiğini söylerken,  Efendimizin doğumu esnasında bir nur gördüğünü, ona hitaben bazı sesleri duyduğunu belirtmiş ve “Ben hep bu gördüklerimin bir sonucu çıkacağını düşünüyordum, nihayet ona peygamberlik geldiğinde herkesten önce ben Müslüman oldum.” (Suyuti, Hasais,1/80) demesi, bizim söylediklerimizi tasdik etmektedir.

- Bununla beraber, sahih bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Ben Mekke’de bulunan bir taş biliyorum. Peygamber olmadan önce bana selam verirdi. Ben o taşı şimdi de biliyorum.” (Müslim, Fedâil, 2)

Buna göre bu olaylar söz konusu ayetle şöyle telif edilebilir:

(Resulüm!) Sen; sana bu Kitabın verileceğini ummazdın. Bu; ancak Rabbinin bir rahmetidir. Öyle ise, sakın kafirlere yardımcı olma.” (Kasas, 28/86)

Bu ayeti birkaç yönden yorumlamak mümkündür:

a) Bir yorumu verdiğimiz mealdeki gibidir. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

b) “Sen; sana bu Kitabın verileceğini ummazdın.  Lakin Rabbinin bir rahmeti olarak bunu beklerdin.” (bk. Razi, Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun