Yüksek bina yapmak veya tasarlamak günah mı?

Tarih: 22.03.2023 - 10:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hadis var konuyla ilgili benzer bir rivayette, şu mana işlenmiştir:
“Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları” kıyamet alameti olarak değerlendirilmiştir. (bk. Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 1-7)
- Şimdi müteahhit yüksek bina inşaat etse veya mimar yüksek bina tasarlasa onlara günah olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yüksek bina yapmak veya tasarlamak günah olmaz.

Bina yapmak bir alettir, bu aletin kendisi değil, ne için yapıldığına ve içinde neler yapıldığına ve neler yapılacağına göre hüküm değişir.

Buna göre, İslam inancına, hükümlerine ve ahlakına uygun olan işler helaldir, buna aykırı olanlar ise haramdır.

Hadiste, yüksek binaların yapılması kıyamet alametlerinden sayılmıştır. Ancak her kıyamet alametini kötü olarak yorumlamak isabetli değildir. Örneğin, Deccal kötü bir örnek olarak kıyametin alameti iken, Hz. İsa ve Hz. Mehdi iyi birer örnek olarak kıyametin alametidir.

Bu hadiste de fakirlerin bile zengin olup yüksek katlı binalar yapmalarını hayra alamet olmayan kıyamet alameti olarak düşünülebilir.

Fakat kanaatimizce şöyle bir yorum daha tutarlıdır:

Ahir zamanda insanlar kırsal bölgelerden, köylerden şehirlere yerleşecekler. Şehirlerdeki nüfus sayımı o kadar çoğalacak ki, ayrı ayrı evleri inşa etmek için yer bulunmayacak. Bu sebeple, aynı yerde üst üste birkaç kat binalar yapılacaktır.

Bu yerleşik nizamdan güzel bazı hususlar olabileceği gibi, kötü bazı gelenekler de oluşabilir. Arsalar, inşaatlar, binalar, kiralar çok pahalı olur. Şehir adıyla bazı yerlerin böyle yoğun bir iskân merkezi hâline gelmeleri de kıyametin yaklaştığını gösteren bir alamet olur.

Bu alameti idrak edenler, bu konuda fazla hırs göstermezler, haksızlık etmezler, sahtekârlık yapmazlar. Zira fâni dünyanın artık yıkılmak üzere beklediği, onun için kavga etmenin doğru olmadığını bilenler, dünyaya fazla sevgi ve düşkünlük göstermezler...

Bu minval üzere gidilmesini aklıselime havale ediyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun