Peygamberimizin nuru bütün dünyaya yayılacağı halde, kıyamete yakın nuru dünyadan çıkıp (yani kalplerde anılmamasıyla) kıyametin kopması nasıl gerçekleşecek?

Tarih: 07.04.2012 - 12:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kıyametin alametlerini mütalaa ederken, bu alametleri sanki kıyamete yüz yıl kala gerçekleşecekmiş gibi dar bir zamana sıkıştırmamak gerekir. Kıyametin bir alameti de son peygamberin gelmesidir. Yani kıyametin alametleri, yaratılıştan bu güne, geniş bir zaman dilimi içerisinde mütalaa edilmelidir.

Ayrıca kıyamet alametleriyle ilgili hadislerin çoğu müteşabih olduğundan, bu hadislere bakaraktan kesin şeyler söylemek mümkün değildir. Bir çok alim bu hadislere bakarak bazı yorumlar yapmışlardır. Yapılan yorumlar için kesin bu böyledir denemez.

Bu hadislerin müteşabih olup bir çok yorumlara açık olması, her asrın bu hadislerden hissesini alması içindir. Her asra hitab eden vecihleri vardır.

Bazı alimlere göre kırk yıl İslamiyet dünyada hâkim durumda olacak. Ehli küfür Müslümanlara galebe edemeyecek. Ancak kırk yıl sonunda tekrar ehli küfür güçlenerek Müslümanlara galebe edecek. Müslümanların sayısı dünya genelinde azalıp kafirlerin en azgın zamanında kıyamet kafirlerin başına kopacak. Müslümanlar kıyametin kopma anına kalmadan vefat edecekler. Demek ki Peygamberimizin (asm) ismi her tarafa yayılacak yani her tarafta Müslüman kişiler bulunacaktır. Ancak kıyamete yakın bir azalma olacak ve kıyamet kopmadan Müslümanların ruhları kabzedilecek ve kafirlerin başına kopacaktır.

İslam'ın hakimiyetini çok uzak görmemek gerekir. Elli yıl öncesiyle bugünkü gelinen nokta ve gelinecek olan nokta kıyaslanırsa, İslam'ın yükselişi daha net görülecektir. Şuanda bütün olumsuzluklara, bütün karalamalara rağmen Amerika'da yılda beş yüz bin insan Müslüman oluyor. İslam'ın hakimiyetini illa da bugunkü Müslüman ülkelerin güçlenip galebe etmesi şeklinde düşünmemek gerekir.

"Kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i îmanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır."

"Kıyamet müminlerin başına kopmaz. Cenab-ı Allah kıyametin kopacağına yakın bir zamanda, bir rüzgar gönderir. O rüzgarın dalgalanmasıyla, imanı olan hiç bir mümin kalmayacak, ruhunu teslim edecektir. Allah onlara rahmet eylesin."
1

Dipnot:

1. Şerhüs-Sünne 15/90, Müsned-ül Firdevs 5/88, El-Metalibül Aliye hadis no: 4582 (İmamı Busiri hadisin sıhhatine hükmetmiş); Kenzül Ummal 15/229; Şuab-ı İman Beyhaki 2/191; Mu'cemut-Taberani El-Kebir 3/3037.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun