Beş şey vardır ki onlarla imtihan olacaksınız, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 20.04.2020 - 12:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir yerde, “Ey Muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki onlarla imtihan olacaksınız. Onların sizi (hayatta iken) yakalamasından Allah’a sığınırım…” diye başlayan bir hadis gördüm.
- Böyle bir hadis var mı, kaynağı, sıhhat durumu nedir, bunlar kıyametin hangi alametlerindendir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Ey Muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki onlarla imtihan olacaksınız. Onların sizi (hayatta iken) yakalamasından Allah’a sığınırım. Onlar şunlardır:

● Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır.

● Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır.

● Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet, mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır (kuraklıkla cezalandırılır) ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz.

● Allah’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlü’nün ahdini (yaptığı anlaşmaları ve sünnetini) terk eden her milletin başına, Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekilerin bir kısmını alır.

● İdarecileri Allah’ın Kitabı ile amel etmeyip, indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür (fitne, fesat ve anarşi belasına maruz kalırlar).” (İbn-i Mace, Fiten, 22)

Zevaid’de bu hadis rivayetinin amel edilmeye uygun olduğu ifade edilmiştir. (İbn Mace, a.y)

Kıyamet alametleri ortaya çıkış zamanı, önemi ve mahiyeti dikkate alınarak değişik tasniflere tâbi tutulmuştur. Örneğin:

1. Ortaya çıkış zamanına göre kıyamet alametleri zuhur edip sona eren uzak (geçmiş) alametler, zuhur etmekte olan ve artarak devam eden orta alametler, zuhurunun hemen ardından kıyametin kopacağı yakın alametler olmak üzere üç gruba ayrılır. 

2. Kıyamet alametleri önemine göre küçük ve büyük diye de sıralanmıştır.

3. Mahiyetleri dikkate alınarak yapılan taksime göre kıyamet alametleri ahlaki ve fizikî olarak da gruplandırılır. Ferdi ve içtimai açıdan bozuluşu gerçekleştiren olaylar ahlakî alametleri; güneş'in batıdan doğması, sık sık vuku bulan depremler, duhan gibi hadiseler de fizikî alametleri teşkil eder. (Berzenci, el-İşâʿa li-eşrâṭi’s-sâʿa, s. 3, 70, 87; M. Ahmed Abdülkādir, Aḳīdetü’l-baʿs ve’l-âhire fi’l-fikri’l-İslâmî, İskenderiye 1986, s. 50-56)

Buna göre, İbn Mace’de geçen bu beş alametin, kıyametin küçük alametlerinden, devam eden orta alametlerinden ve ahlaki alametlerden olduğu söylenebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahir zaman alametlerini oluş sırasına göre anlatır mısınız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun