Dünyada en mutlu kişi, Leka bin Leka oluncaya kadar kıyamet kopmaz mı?

Dünyada en mutlu kişi, Leka bin Leka oluncaya kadar kıyamet kopmaz mı?
Tarih: 26.03.2020 - 15:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadiste geçen Leka' لكع bin Leka' nedir?
- Bu hadis sahih midir, manası ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis sahihtir. (bk. Fezu’l-Kadir, 6/394, h.no: 9766)

Lüke’/Lükâ’ kelimesi Arapça’da küçük çocuk, aklı ermeyen, ahmak, leîm / kötü huylu anlamına gelir. (Münavi, a.g.y; İbn Hacer, Fethu’l-Bari,4/341-342) 

Hadisin manası şöyledir:

“Dünyanın lezzetleri, nimetleri, mutluluğu ahmak oğlu ahmak kimselere açılmadığı sürece kıyamet kopmaz.” (Münavi, h.no: 9766, 9851)

Yani öyle bir zaman gelecek ki, aklı başında olanlar dünyanın gidişatı karşısında hep mahzun olurlar. Gerek dini gerek dünyevi sıkıntılardan ötürü dünya hayatının zevki namına bir lezzet alamazlar.

O günlerde, en zevkli ve mutlu olanlar dünya ve ahiretten bîhaber ahmak, geri zekalı sefil ruhlu kimselerdir. Bugünkü hal-i âlem bunun canlı şahididir...

Kıyamet alâmetleri ortaya çıkış zamanı, önemi ve mahiyeti dikkate alınarak değişik tasniflere tâbi tutulmuştur.

Ortaya çıkış zamanına göre kıyamet alâmetleri zuhur edip sona eren uzak (geçmiş) alâmetler, zuhur etmekte olan ve artarak devam eden orta alâmetler, zuhurunun hemen ardından kıyametin kopacağı yakın alâmetler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Uzak alametler arasında Hz. Peygamber Efendimizin (asm) vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın şehit edilmeleri Cemel Vak‘ası, Sıffîn Savaşı, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi, Fatımî ve Karamita fitneleri, ayrıca belli yerlerde vuku bulmuş bazı depremler zikredilir.

Bunların sonuncusu dışında hiçbiri hadislerde kıyamet alameti olarak yer almamıştır.

Orta alametler arasında ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması, kötülük ve fuhşun yayılması, çocuğun ebeveynine isyan etmesi, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması, fasıkların toplumun efendisi haline gelmesi, gasp olaylarının çoğalması, sılayırahimin kesilmesi gibi ferdî ve içtimaî alanda bozuluşun vuku bulacağına ilişkin olaylar yer alır.

Bunların bir kısmı hadislerde zikredilen alametlerle örtüşüyorsa da çoğu lafız olarak erken devir hadis literatüründe yer almamaktadır.

Zuhurunun ardından kıyametin kopacağı haber verilen yakın alametler arasında da

- Mehdînin gelişi,
- Deccâlin çıkışı,
- Hz. Îsa’nın gökten inişi,
- Ye’cûc ve Me’cûc’ün,
- Dâbbetü’l-arzın ortaya çıkması,
- Güneş'in batıdan doğması
- ve insanları toplanma yerine sevk eden bir ateşin yerden çıkışı
gibi harikulade olaylar zikredilir.

Bunlar da Peygamber Efendimizin (asm) hadislerine dayandırılır.

Bu üçlü gruplandırma Berzencî tarafından yapılmış ve sonraki bazı müelliflerce de benimsenmiştir (Muhammed el-Berzencî, el-İşâʿa li-eşrâṭi’s-sâʿa, Beyrut, ts., s. 3, 70, 87)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun