''Ahir zamanda iyilik yapan insanlara ahmak denilecek.'' anlamında bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda ''Ahir zamanda iyilik yapan insanlara ahmak denilecek.'' şeklinde bir ifadeye rastlayamadık.

Bununla beraber, buna yakın ifadeler vardır:

“Yalancılar tasdik, doğrular tekzip edilmedikçe kıyamet kopmaz.” (Mecmau’z-zevaid, h. no. 12437)

“Emin insanlar hain, hain insanlar emin görülmedikçe kıyamet kopmaz." (a.g.e., h. no:  12438)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR