Sosyal şiddet ve suça, İslam Dininin bakışı nedir?

Tarih: 10.04.2015 - 02:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İslam'da suça ve şiddete teşvik eden ayet veya hadis var mı?; var ise hangileridir? (Kaynak belirtili)
- Aynı şekilde islam dini bunu engellemek istiyorsa, buna delil sayılabilecek ayet ve hadisler hangileridir? (Kaynak belirtili )
- Ve son olarak bu konunun ayet ve sahih hadisler ile değerlendirilmesi ve konun ayet-hadis bağlamında geniş çaplı sosyolojik yorumu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam’da suça veya şiddete teşvik eden ayet veya hadislerin varlığını düşünemiyoruz. Çünkü, böyle bir şey İslam’ın kendisiyle çelişir.

Bizzat “barış” manasındaki “Silm” kökünden gelen İslam’da barışa aykırı, şiddete prim veren ifadelerin olduğunu söylenemez. İslam’da / Asr-ı saadetteki bütün savaşlar dahi bir nevi müdafaa, savunma kaynaklıdır.

- Ayrıca şunu unutmayalım ki, suç ve şiddet bir zulümdür. Onun için konuya bu açıdan da bakmalıyız. İslam’da suç ve şiddeti engellemeye yönelik pek çok ayet ve hadisler vardır.

Bazı ayetler:

“Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide, 5/2)

 “İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik: Kim, kâtil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” (Maide, 5/32)

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki, içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Şunu da bilin ki, Allah'ın cezası pek çetindir.” (Enfal, 8/25)

 “Sakın zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur.” (Hud,11/113)

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu/iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız; çünkü Allah'a inanıyorsunuz...'' (Âl-i İmrân, 3/110)

Bazı hadisler:

“Sakın zulmetmeyin; çünkü zulüm kıyamet günü karanlıktır.” (Hâkim, 1/55)

- “Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim kaldığı kimsedir. Mümin ise, diğer insanların canları ve malları hakkında kendisine güvendiği kimsedir.” (Hâkim, 1/54)

“Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, İman, 78; Tirmizî Fiten. 1I- Nesaî iman 17 İbn Mâce, Fiten, 20)

- “Allah’ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlâl edenler, bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar: 'Hissemize düşen yerden bir delik açsak, üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz.’ dediler. Şayet üstte oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa, hepsi birlikte batar helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse, hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olurlar.” (Buhârî, Şirket 6; Şehâdât 30; Tirmizî, Fiten 12)

Not: Savaş hukukuyla ilgili ayetleri ve hadisleri, kendi içinde değerlendirmek gerekir. Bu ayetleri ve hadisleri şiddet ve suç olarak görmek doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun