Zihin açıklığı ve hafızanın gelişmesi için dualar var mı?

Zihin açıklığı ve hafızanın gelişmesi için dualar var mı?
Tarih: 18.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zihin açıklığı, zekâ ve hafızanın gelişmesi ve unutkanlıktan kurtulmak için okunacak dualar var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekânın açılması için bu dua okunur:

"Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.

"Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih."(4) Bin defa okunacak. Sonra; "Subhane rabbiyel a'la." (5) denecek. Sonra, "Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin." (6) okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: "Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm."(7) (Mecmuatü'l-Ahzab)

Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:

"Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum." dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:

"Ey Ebû'l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?"

Hz. Ali (radıyallâhu anh):

"Evet, ey Allah'ın Rasûlü, öğret bana!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şu tavsiyede bulundu:

"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Yakub da evlatlarına şöyle söyledi:

'Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.'

"Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rekat namaz kıl. Birinci rekatta, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku, ikinci rekatta Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku, üçüncü rekatta Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü'ssecde'yi oku, dördüncü rekatta Fâtiha ile Tebâreke'l-Mufassal'ı oku. Teşehhüdden sonra Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, güzel yap. Mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

"Allah'ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah'ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır."

"Ey Ebû'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun, bu duayı yapan hiçbir mümin icabetten mahrum kalmadı."

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resûlü! Geçmişte dört beş ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık kırk kadar ayet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum." dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz. Ali (radıyallâhu anh)'ye:

"Ey Ebû'l-Hasan! Kabenin Rabbine yemin olsun sen müminsin!" dedi." (Tirmizî, Daavât 125, (3565).

* * *
Zekânın açılması, hafızanın gelişmesi için dua okumanın yanında, maddi tedbirlere uymak ve yapılan işin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dersine çalışması gereken bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır. İki kanatlı bir kuş gibi, hem fiili hem de kavli duayı beraber yapmakla istediği yere uçabilecektir.

Ayrıca öğrendiklerini unutmamak ve onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır. Çünkü unutkanlığa sebep olan konular vardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Bazılarını kısaca söyleyelim:

1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak olan gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi...
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar cinsel ilişkiye girmek. Özellikle kendi kendine tatmin olmak.
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar boş durmak.

İlave bilgi için tıklayınız:

Unutkanlık Üzerine

Dipnotlar:

1) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla..
FERDUN,  Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir
HAYYUN,  Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir
KAYYUMUN, Allah yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir
HAKEMUN, Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, hak ve adâletle hükmeder
ADLUN, Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, adâletle hükmeder
KUDDÛSUN." Allah paktır, temizdir. İşlediklerinden pişman olup tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
2) Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
3) Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.
4) Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; bütün kalpler ve akıllar o azamet ve kibriyanı anlaymaz. Hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini parlak edersin.
5) Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.
6) Her an yeni tecellilerle iş başında olan Zat'ı noksan soıfatlardan tanzih ve kemal sıfatlarla tavsif ederim.
7) Ey bütün yardım isteyenlere yardım eden Allahım, bize de yardım et.. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.500.000+

Yorumlar

canım1990

gecenin üçte biri hangi saatlere denk geliyo?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Duanın çeşitleri var. Mesela sizin yarın bir imtihanınız var. Bu imtihanın duası çalışmaktır. Buna fiili dua denir. Çalışmayı yaptıktan sonra ellerinizi kaldırır “Ya rabbi bana hayırlısını nasip et” demeniz de sözlü bir duadır. Safi ve halis bir şekilde ve neticeye kanaat ederek dua etmek gerekir.

Buna göre hafızanızın açılması için gerekli bütün tedbirleri almak şarttır. Bundan sonra dil ile de dua etmek güzel olur. Yoksa sadece dil ile yapılan duayı yeterli görmek asla doğru değildir.

Dua hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mervesigirci

deniycem umarım işeyarar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
1905aslan

ALLAH bu siteyi yapandan ve hazırlayandan razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
DİLRUBA68

Allah razı olsun hocam, günümüzde sık rastlanan bir konuydu, aydınlattıgınız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Hadislerde geçen gecenin üçte biri, üçte ikisi, yarısı gibi tabirlerden anlaşılan şudur: Gece güneşin batmasıyla başlar şafakla biter. Bu açıdan her mevsime göre değişebilir. Hesabını bulunduğumuz zamana göre yapabiliriz. Akşam ile şafak arasındaki zamanı üçe bölersek ilk dilim gecenin ilki, son dilim ise gecenin son üçte biridir. Hadislerde geçen üçte bir ile son üçte biri kasdedilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
underground7

bu bilgiler için teşekkürler, çok açıklayıcı olmuş.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
selingizem

Allah sizden razı olsun inşallah bu dualarla sıkıntım geçecek çok teşekkürler

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

BENİ HAK ÜZERE GÖNDEREN ZAT-I ZÜLCELAL'E YEMİN OLSUN BU DUAYI YAPAN HİÇBİR MÜ'MİN İCABETTEN MAHRUM KALMADI." denmekte bu hadisteki icabetten mahrum kalmadı cümlesini duanın kabulünden mahrum kalmadı anlamında aramak gerekir. çünkü Allah nihayetinde bütün dualara icebet eder ama hepsini aynen kabul etmeyebiir...  Ama her duaya cevap veriyor. Ya aynıyla ya da daha hayırlısıyla; ya dünyada ya da ahirette...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
naltunoz

sitenize yeni üye oldum. tv izlerken sizden bahsetmişti. vesile olandan ve sizlerden Allah razı olsun. inşaalah hayırlara vesile olur. Allaha emanet olun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
zeki_45

çok güzel birşey bu yapmış olduğunuz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
öğren

hocam bu duayı uyguladım ama pek netice göremedim ne yapmalıyım? Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kübra58

çok teşekkür ederım güzel yazılar hoşuma gitti...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
dilara999

Allah razı olsun bu site sayesinde bir çok şeyi öğrenebiliyorum inşaallah bunları yaparsam faydası olacak

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
raindrops

Kızım bu yıl sınava girdi. Çok ama çok çalıştı. Fiili duayı hakkıyla yaptı. Kavli duayı da çok yaptık. Denemeleri çok iyiydi. Ama lgsde yapamadı. İstediği fen lisesi olmuyor şimdi. Ondan az çalışan geride olan çocuklar onu geçti. Adalet mi bu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olduğunu düşünüp rıza göstermeliyiz. Ayrıca hiçbir emek zayi olmaz. Bugün elde edememiş olsa da mutlaka karşılığını görecektir. Yeterki çalışma azmini zayi etmesin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
maviufuk

4 rekat kılınacak namazda o uzun süreleri bilmiyorum. Onların yerine başka kısa süreler okusam olur mu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Bu duaları ezbere bilmeyenler kağıda bakarak okuyabilir. Namazlarda kağıda bakarak okumak namazı bozmakla birlikte bu namazın nafile bir namaz olması hasebiyle bakarak okunması namaza engel teşkil etmemektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun