Hz. Musa’ya “Rabbin hiç uyur mu?” şeklinde bir soru sorulmuş mudur?

Tarih: 29.05.2012 - 06:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Musa'ya ''Rabbin hiç uyur mu?'' diye sorduklarında Allah, Hz. Musa’ya bir cam alıp bütün gece beklemesini emretti. Hz. Musa uyuya kalarak elindeki camları düşürdü. Allah ''Eğer ben uyusaydım yerler ve gökler böyle olurdu.''

- Bu hadis midir, nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Hz. Musa'ya 'Rabbın hiç uyur mu?'' diye sordukları...” konusu, bazı tefsirlerde hadis olarak rivayet edilmiştir.

Taberî, bunu İbn Abbas’tan rivayet etmiş ve  bizzat Hz. Musa’nın bu soruyu meleklere sorduğunu belirtmiştir. (Taberi, Bakara, 2/255. ayetinin tefsiri)

Taberi, diğer bir rivayette, Ebu Hureyre’den naklen Hz. Peygamber (asm)'den konuyu rivayet etmiştir. Buna göre; "Hz. Musa bir gün minberin üzerinde iken aklına böyle bir vesvese gelmiş ve bunun üzerine Allah melekleri vasıtasıyla kendisine iki şişeyi vermiş ve her birisini bir eline almasını salık vermiştir. Melekler onu üç gün uyutmamışlar, sonra uykuya mağlup olmuş ve şişeler birbirine değerek kırılmıştır. Allah da 'İşte bu bir misaldir, gösteriyor ki, eğer bir an -haşa- Allah uyuklasa yer, gök birbirine çarpacak ve her şey altüst olacak.' diye Hz. Musa’ya bildirmiştir.” (Taberi, ilgili ayetin tefsiri)

Fahreddin Razî, 'Şayet böyle bir rivayet doğru ise, bunu Hz. Musa’nın değil, onun kavminden bazılarının sorusu olarak kabul etmek gerekir. Çünkü Hz. Musa’nın Allah’ın uykudan münezzeh olduğunu bilmemesi düşünülemez.' demektedir. (bk. Razî, Bakara, 2/255. ayetin tefsiri)

İbn Kesir de böyle bir tereddüdün Hz. Musa’dan sadır olamayacağına vurgu yapmıştır. Ve Taberi’nin yaptığı bu rivayetlerin sahih olmadığına, özellikle hadis olarak aktarılan rivayetin İsrailiyat olduğuna  işaret etmiştir. (İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun