Firavun bir defa sübhanallah deseydi affedilir miydi?

Tarih: 27.05.2024 - 12:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah teala, Hz. Musa’ya böyle demiş mi?
- Ey Musa Firavun 80 sene ben sizin e büyük rabbinizim dedi, bir defa “Sübhane rabbiye'l-a'lâ - En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır." deseydi ben onu affederdim.
- Bu anlamda bir rivayet var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, kim olursa olsun ölüm meleği gelmeden yapılan her tövbe geçerlidir.

Soruda geçen konuya gelince:

Firavun ile ilgili böyle bir rivayet bulamadık.

Karun ile ilgili buna benzer bir rivayet varsa da bu da Peygamber (asm) Efendimize ait değildir, İsrailiyat, yani Yahudilik ve Hristiyanlıktan İslam kaynaklarına geçtiği kabul edilen bilgilerden olabilir.

Karun, “Sonra biz, o (Karun’u) da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu yoktu. Kendisi de yardım edebileceklerden olmadı.” (Kasas, 28/81) mealindeki ayette bildirildiğine göre mallarıyla beraber yere batırılmıştır.

Bazı tefsirlerde Ḳarun’un (Korah), fahişe bir kadınla anlaşarak Hz. Musa’ya iftira atmak istediği şeklinde bir bilgi yer almaktadır. Buna göre fahişe kadın herkesin toplandığı bir esnada Hz. Musa’nın kendisiyle zina ettiğini söyleyerek onu zor durumda bırakmak üzere görevlendirilmiştir.

Kadın, Hz. Musa’ya iftira atacakken Allah kalbine ilhamda bulunmuş ve Ḳarun’un kendisini bu işle görevlendirdiğini söyleyerek onu ifşa etmiştir. Böylece Allah, Hz. Musa’yı onların eziyetlerinden / iftiralarından temize çıkarmıştır.(1)

Bunun üzerine Hz. Musa (as) ağlayarak secdeye kapanır "Ya Rabbi, eğer ben senin peygamberin isem, (onlara) benim için gazap et." diye dua eder. Allah Teala da Hz. Musa'ya, "Yere istediğin gibi emret. Çünkü o, istediğini yapacak." diye vahyeder. Hz. Musa "Ey İsraiIoğuları, Allah beni Firavun'a peygamber olarak gönderdiği gibi, Karun'a da peygamber olarak gönderdi. Binâenaleyh kim onunla beraber olmak isterse, onun yanından sarayından ayrılmasın. Kim de benimle beraber olmak isterse, Karun'dan uzaklaşsın.” der. İki kişi dışında bütün insanlar Karun'dan uzaklaşırlar.

Sonra Hz. Musa, "Ey yer, onları yakala." der. Bunun üzerine toprak onları diz kapaklarına kadar çeker. Sonra yine, "Onları yakala!" deyince, yer onları bellerine kadar içine çekti. Üçüncü kere onları tut deyince, yer onları boyunlarına kadar içine çekti.

Derken Karun ve arkadaşları, "Allah ve akrabalık aşkına." diyerek, Hz. Musa'ya yalvarırlar. Fakat Musa, son derece öfkeli olduğu için, bunlara iltifat etmez ve yeryüzüne yine, "yakala" deyince toprak onları tamamen yutup, üzerlerini kapatır.

Allah Teala, Hz. Musa'ya, "Ey Musa seni böylesine katı yapan neydi? Onlar senden defalarca meded umdular, yardım istediler, ama sen onlara acımadın. Hâlbuki onlar bana, bir defa bile dua etse, meded umsalardı, izzetim hakkı için, beni, yakın ve dualarına icabet edici bulurlardı." buyurur.

Bu rivayeti nakleden Fahreddin Razi şu açıklamayı yapar:

Allah Teala, "Eğer o benden yardım isteseydi, ben ona yardım ederdim." şeklindeki sözlerine gelince, eğer bu rivayet doğruysa, ancak tövbe ile birlikte olan bir yardım çağrısına hamledilebilir.

Fakat Allah Teala, bu yere batırma hükmünü veren zat olduğu hâlde, Karun'un küfrünü sürdürmesiyle birlikte, Allah'ın böyle söylemiş olması uzak bir ihtimaldir. Çünkü Hz. Musa (as), bu bedduayı, ancak Allah'ın emriyle yapmıştır...

Bu acıkamadan sonra Razi Hazretleri, bu tür hikâyelerin faydasının az olduğunu, ayrıca içinde birbiriyle çelişir-çatışır bilgiler bulunduğunu, dolayısıyla böylesi şeyleri alıp, kabul etmenin doğru olmayacağını ifade eder.(2)

İlave bilgi için tıklayınız:

Karun'un helaki, Hz. Musa'nın istemesiyle mi oldu?

Kaynak:

1) Beyḍāvī, Envāru’t-Tenzīl, 4/239; Ebū Ḥayyān, el-Baḥru’l-Muḥīṭ, 7/243; Nesefī, Medāriku’t-Tenzīl, 3/941; Razi, et-Tefsīru’l-Kebīr, 25/234.
2) Razi, Mefatih, Kasas, 81. ayetin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun