Tarihteki en zengin kişi kim?

Tarih: 26.08.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Karun’un ismi hadislerde geçer mi?
- Karun’un tarihteki en zengin kişi olduğu ile ilgili bir hadis var mı veya ayet?
- Kuran veya hadislerde tarihteki en zengin kişi hakkında ayet veya hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran-ı Kerim’de Karun’un ibretlik kıssası bulunmaktadır. Lakin, Kuran’da veyahut hadislerde tarihteki en zengin kişinin kim olduğuna dair bir bilgi yoktur. Karun’un çok zengin olduğu malumdur, ancak gelmiş geçmiş en zengin kişinin kim olduğu ise meçhuldür.

Karun, Hz. Musa’nın (a.s) amcasının oğludur.[1]

Kuran’da Kasas Suresi’nde[2] Karun, Hz. Musa’nın (a.s) kavminden, hazinelerinin anahtarlarını[3] ancak güçlü bir topluluğun taşıyabildiği, zenginliğiyle mağrur bir kişi olarak takdim edilir.

Karun gösterişi sevmekte, kavminin arasında ihtişamla dolaşmakta, bu ise bazılarının hayranlığını celbetmekteydi. Kavminin, servetiyle böbürlenmemesi gerektiği yönündeki uyarılarına karşı Karun, bu serveti kendi bilgisi sayesinde yaptığını ileri sürüyordu.

Allah Rasûlü’nün (asm), Karun ile ilgili bazı ifadeleri vardır. Mesela, bir gün namazın faziletini ve ehemmiyetini ifade ederken şöyle buyurmuştur:

“Kim namazını devamlı kılar, onu gözetirse kıyamete kadar o namaz, kılan için iman sahibi olduğuna dair bir delil, nur ve cennete girme bileti olur. Kim de namazı kılmaz, onu gözetmez ve korumaz ise, namaz onun için bir delil, nur ve cennete girmek için bir bilet olmaz. Kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Ümeyye b. Halef ile birlikte olur.”[4]

İlave bilgi için tıklayınız:

KARUN.

Kaynaklar:

[1] Bu bilgiyi Hz. Abbâs rivâyet etmiştir. Senedi sahihtir. Bkz. İbn Hacer el-Askalânî, Fethü’l-bârî, Dârü’l-ma’rife, Beyrût 1379, 6/448.
[2] bk. Kasas, 28/76-82.
[3] Karun'un hazinelerinin anahtarları neydi?
[4] Ahmed, Müsned, Hadis No: 6576; İbn Hibbân, Sahîh, H. No: 1467; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, H. No: 14746. (Hadis Sahih’tir.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun