Kıyamete yakın yüksek binaların yapılmasıyla ilgili bir hadis vardı; bu hadisi açıklar mısınız?

Tarih: 08.12.2006 - 13:03 | Güncelleme:

Soru Detayı
Hz. Muhammed bir hadisinde, "Yüksek yüksek binalar yapılırsa kıyamet kopmaz." diyor. Bunu açıklar mısınız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadislerde, soruda geçenin aksine, yüksek binaların yapılması kıyamet alametlerinden sayılmaktadır. Nitekim bir Hadisde şöyle buyurulmaktadır:

"Kıyamet alametlerinden biri de, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun-keçi çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarış ettiklerini ve böbürlendiklerini görmendir.” (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, II/313)

İnsanların aşağılık ayak takımı, yani bedeviler ve fakirler başkan ve lider olacaklar, zengin olup malları çoğalacak ve Allah’ın kullarına karşı övünmek ve böbürlenmek üzere apartmanlar yaptırmada birbirleriyle yarış edecekler, yüksek yüksek binalar yapacaklardır. Bazı ilim adamları bu cümlede İslamiyet'in yayılacağına işaret olduğunu söylemişlerdir. Kirmani şöyle diyor:

“Hasılı, kıyametin alametlerinden biri de Müslümanların sair memleketleri ve milletleri idare altına almalarıdır.”1

Kurtubi der ki:

“Bundan maksat, çölde yaşayan göçebelerin ortalığı istila etmeleri ve zorla ülkeye sahip olmaları sonucu durumun değişeceğine dair haber vermektir. Böylelikle bunların malları çoğalacak ve bunların bütün gayretleri yüksek binalar yapmaya ve bunlarla övünmeye doğru yönelecektir. Biz bu dönemlerde bunlara tanık olduk.”2

Yüksek binaların inşa edilmesi, Peygamberimiz (asm)'in haber verdiği, içinde bulunduğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını tasvir eden önemli işaretlerden biridir.
Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görürüz ki, yüksek katlı binalar XIX. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması, gökdelen olarak tabir edilen yapıların inşaatına hız kazandırmıştır.

Gökdelenler XX. ve XXI. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de birer prestij sembolü haline gelmiştir. Hadiste belirtilen, insanların yüksek binalar yapma yarışı da, ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve yarış içerisine girmeleriyle Allah'ın izniyle tam olarak gerçekleşmiştir.

Dipnotlar:

1. bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat: 1/117-119; Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbn-i Mace Tercüme ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 1/106-107. 

2. bk. Fethu’l-Bari: 1/131; Nazım Muhammed Sultan, Kırk Hadis Şerhi, Guraba Yayınları: 59-60

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun