Kıyamet saatine ilişkin bilginin Allah katında olmasıyla, Hz. İsa’nın kıyamet saati için bilgi olması arasında bağlantı olabilir mi?

Tarih: 19.12.2013 - 05:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

Zuhruf suresi 61. ayet için; "İsa kıyamet saati için bilgidir." diye yorumlamışsınız. O zaman; Lokman, 31/34: "O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır." diyor. "İsa, Allah katına alındı.", diyorsunuz. Ayette de "Allah kendine yükseltti." diyor zaten.

- Kıyamet saati için bilgi Hz. İsa ise, Lokman, 31/34'te geçen o bilgi İsa mıdır?

- Kıyamet saatine ilişkin bilginin Allah katında olmasıyla, İsa’nın Allah katında olması arasında ve İsa’nın kıyamet saati için bilgi olması arasında bağlantı olabilir mi?

- Bir de şunu sorayım, ayette "İsa’yı kendine yükseltti" diyor, bizim için de "ona döndürüleceksiniz" diyor; iki cümle arasında ne fark var sizce?

- İsa’yı kendisine yükseltiyor, biz de ona yani Allah'a dönüyoruz, iki cümlede de benzer anlam yok mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Gerçekten o (İsa), kıyamet için bir ilimdir / bir bilgidir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tâbi olun. Doğru yol budur.” (Zuhruf, 43/61)

“Kıyamet saatinin ilmi Allah katındadır. Onun ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir.” (Lokman, 31/34)

Bizim söylediğimiz yorum değildir. Doğrudan ayetin ifadesinin mealidir. Her iki ayette de “ilim” sözcüğü kullanılmıştır. Ancak ayetlerin mucizevi beyanları çok ince işaretlerle doludur. Örneğin: 

- Zuhruf 61’de: “ve innehu le ilmun lis-saati” denmiştir. Burada yer alan “le ilmun” ifadesinde, ilim kelimesi nekre/belirsiz bir formdadır. Türkçe'de bu tür ifadeler genellikle “bir” ekiyle belirtilir. Buna göre, “Le ilmun” ifadesinin manası: “bir bilgi / bir alamet”tir. “Lis-saati-kıyamet için” ifadesi ise, Hz. İsa’nın kıyamet için bir ilim, bir bilgi olduğunu, yani onun kıyametin geleceğini gösterecek bir bilgi, bir alamet olduğunu gösterir. Bunun tam açılımı şudur: “İsa, kıyametin geleceği için önceden ortaya çıkacak bir bilgi / bilgilerden / kıyamet alametlerinden biridir.”

- Lokman 34’te ise: “Ve indehu (onun katındadır) İlmu’s-Saati (Kıyametin bilgisi)” şeklindedir. Burada görüldüğü gibi, manasına gelen ifade yerine, “kıyametin bilgisi” mealindeki ifadeye yer verilmiştir.

Fazla tetkikata girmeden şunu söyleyebiliriz ki, Zuhruf 61’de: “Hz. İsa’nın kıyametin bilgilerinden biri olduğu” belirtilmiştir. Lokman 34’te ise, “Kıyametin bilgisi / kıyametin kopacağı saatin bilgisi yalnız Allah katındadır.” buyurulmuştur.

Unutmamak gerekir ki, kıyametin bir bilgisi, bir alameti ile kıyametin tam kopacağı anın bilgisi arasında dağlar kadar fark vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa'nın tekrar gelmesi nasıl olacak?

Hz. İsa'yı Beklerken

Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde, Ona rücu, yani Allah'a dönmek ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun