Hz. İsa niye göklere gitti, hikmeti nedir?

Tarih: 03.05.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Biliyorum çok saçma ama aklıma şu takıldı. Duyduğuma göre Hz. İsa yanındaki kişilerle yemek düzenlemiş ve içlerinden birinin (Sanırım Judas'dı) ona ihanet edeceğini söylemişti.
- Her ne kadar Allah Hz. İsa'yı kurtarsa da (Benzerini asmalarına sebep olarak) Hz. İsa niye Allah katına alındı?
- Daha fazla kalmasına neden Allah izin vermedi ve direkt yanına aldı?
- Hz Muhammed (asm) doğal nedenlerle ölse de neden Hz İsa yanımızdan ayrıldı ki?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. İsa’nın göğe çıkarılmasının hikmetini akılla tartmak zor iştir. Bunun nakli hikmeti ise, Kur’an’da Yahudilerden kurtarma operasyonu olarak ifade edilmiştir:

“O vakit Allah şöyle buyurdu: Ey İsa, seni öldürecek olan benim. Seni kendi nezdime yükseltecek ve inkar edenlerin elinden kurtarıp temize çıkaracağım ve sana uyanları da kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin dönüşü banadır; ben de anlaşmazlığa düştüğünüz şey hakkında hükmümü veririm.” (Al-i İmran, 3/55)

mealindeki ayette Hz. İsa’nın göğe çıkarılmasının bu hikmetine işaret edilmiştir.

“Bir de Allah’ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük, demeleri yüzünden (onları cezalandırdık)... Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilâkis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 4/157-158)

mealindeki ayetlerde de Hz. İsa’nın öldürülmediğine, çarmıha gerilmediğine, aksine Allah’ın onu kendi katına kaldırdığına vurgu yapılmıştır.

158. ayetin sonu, Allah’ın Aziz ve Hakim isimleriyle bitirilmesi, mücmel olarak Hz. İsa’nın durumunun hikmetli olduğuna işaret edilmiştir.

Aziz ismi ile Allah’ın Hz. İsa’yı göğe kaldırmasının onun kudretine ağır gelmediğine, Hakim ismi ile de bu işin hikmetli olduğuna dikkat çekilmiştir.

- Bununla beraber, babasız olarak harika bir şekilde yaratılan Hz. İsa’nın dünyaya gelişi gibi dünyadan gitmesi de normalin dışında bir tablo göstermesi, ona verilen ilahi değeri göstermeye matuf olabilir.

- Keza bir tarafı insan diğer tarafı (Hz. Cebrail’nin üflemesi sebebiyle) melek gibidir. Onun için onun da melekler gibi semaya çıkarılması böyle bir hikmete de uygun görülebilir.

- Hz. İsa, gökyüzünde ve üçüncü hayat tabakasında bulunmaktadır. Bizim gibi yiyip içmeye, beşerî bir kısım ihtiyaçlara gerek duymamakta, nuranî, yıldız misal, melek gibi bir hayat sürmektedir. Peygamberimiz (asm)'in, “Hz. İsa ahir zamanda gelecek, şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek.” (Buharî, Mezalim: 31; Müslim, Îman: 242-243) müjdesi gereğince yeryüzüne bir insan olarak inecektir.

Bu ve benzeri hikmetler için, Hz. İsa aleyhisselam göklere yükseltilmiştir denilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa'nın dünyaya / yeryüzüne tekrar gelmesi (indirilmesi) nasıl ...
Hz. İsa, kıyamet kopmadan önce tekrar yeryüzüne inecek mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun