Hz. İsa savaşlarda çocukları öldürmeyi mi emrediyormuş?

Tarih: 29.06.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​​Her ne kadar İnciller sanki sırf hem birbirleriyle hem kendi içinde çelişkili olsa da yine de aklıma şu soru takıldı. Duyduğuma göre Hz. İsa savaşlarda çocukları öldüren biriymiş. (Hangi İncilin hangi bölümü unuttum).
- İncillerde böyle bir şey var mıdır ya da hadislerde peygamberimiz bunlardan bahsetmiş midir?
- ​Hadislerde veya İnciller’de böyle bir bilgi bulamadık.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberler, Allah'ın elçileridir, Onun izni ve emri olmadan, bırakın masum çocukları, hiçbir kimseyi öldürmezler veya öldürülmeleri için emir vermezler.

Kaldı ki, Hz. İsa için böyle bir ihtimal bile söz konusu olamaz, zira Hz. İsa aleyhisselam hayatı boyunca kendisi veya Havarileri, düşmanlarıyla bile asla savaş emri almamışlardır.

Muhtemelen, İnciller’de geçen ve Hz. İsa ile Hz. Yahya’nın çocukken öldürülme teşebbüsünden bahseden bilgiler, Hz. İsa aleyhisselamın emri gibi algılanmış ve soruda geçen hata ortaya çıkmış olabilir:

İnciller'e göre Hz. İsa'nın doğumundan hemen sonra, şarktan müneccimler kral Hirodes'e (Heredos) gelerek, onun doğumunun alameti olan yıldızı gökte gördüklerini ve ona "Yahudilerin Kralı olarak" secde etmek istediklerini söylemişlerdir.

Yahudilerin kralı olacak bir çocuğun doğacağını haber alan Kral Hirodes ise, krallığının elinden alınacağı korkusuna kapılarak, yeni doğan çocuğu öldürmek için planlar yapmıştır. Hirodes bu sebeple adamlarını ve müneccimleri çağırarak yeni doğan çocuğun nerede olduğunu haber vermelerini, çünkü kendisinin de o çocuğa secde etmek istediğini; bunun için Beytlehem'e gidip; çocuğu bulmalarını istemiştir.

Müneccimler söyleneni yapıp Beytlehem'e gittiklerinde, çocuğu görmüş ve ona secde etmişlerdir. Fakat müneccimlere rüyalarında, "çocuğu gördüklerini krala bildirmemeleri" söylenmiş ve onlar da krala haber vermeden gizlice, farklı yollardan memleketlerine geri dönmüşlerdir. (bk Luka, Il: 39)

Hirodes, müneccimlerin geri dönmediğini görünce, kendisinin aldatılmış olduğunu düşünmüş ve çok kızmıştır. Bunun üzerine adamlarına Beytlehem ve civarındaki iki ve daha küçük yaştaki bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiştir. (Matta, Il:1-16; Yakub, XXI; Barnabas, 6-7)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun