İncilin yazdırılmamasının hikmeti nedir?

Tarih: 13.12.2013 - 07:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz gelene kadar 600 sene insanların kurtuluşuna vesile olması için Allah tarafından gönderilen İncil, bozulması, unutulması hemen mümkün olan ve hatta ertesi gün bile hatırlanması mümkün olmayabilen bir şekilde yazdırılmaması ne hikmete binaendir?

- Fetret devri için hazırlık mı yapılmıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Aşur’un görüşüne göre, Tevrat ve İncil de -toptan değil- Kur’an gibi tedrici olarak indirilmiştir. (İbn Aşur, Ali İmran, 3. ayetin tefsiri)

Tevrat’ın -en az on emri- Levhalar / tabletler halinde yazılı bir metin olarak vahiy edildiğini Kur’an’dan öğreniyoruz.

Bununla beraber, meşhur olan görüşe göre, İncil Hz. İsa’ya (as) indirildiği gibi yazıya geçirilememiştir. Ancak Hz. İsa’ya indirildiği gibi yazıya geçirilmemiş olsa dahi, kaynaklarda Hz. İsa’nın göğe kaldırılışından sonra -yani daha o devirde- havarilerin Hz. İsa’dan duyduklarını yazdıkları belirtilmiştir.

İbni İshak’ın bildirdiğine göre; Hz. İsa’ya Allah tarafından indirilen İncil’de "Muhammed Aleyhissalatü vesselamın özellikleri ve ismi" hakkında verilmiş olan bilgiyi, İsa Aleyhisselamın devrinde havari Yuhanna, yazdığı İncil’de tesbit etmiş bulunuyordu. (M. Asım Köksal, Büyük Peygamberler Tarihi, 2/349)

Yuhanna İncil’ini yazan Yuhanna isimli zatın Hz. İsa’nın Havarilerinden olduğu ve onu çok sevdiği rivayet edilmektedir. Fakat elde bulunan Yuhanna İncili’nin ise havari Yuhanna değil, onun talebesi tarafından yazıldığı kesin bir şekilde ifade edilmekte ve miladi 100 yıllarına doğru telif edildiği sanılmaktadır. (Prof. Dr. İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kuran İlmi ve Edebi Sırlar, s.94).

Bizzat Hristiyanlar tarafından da tarihî bir gerçek olarak şu husus kabul edilmektedir: Hz. İsa kendi öğüt ve direktiflerini yazmamıştır. Bu yüzden O (as), Allah'ın emri ile aralarından ayrıldığında ortada yazılı bir İncil yoktu. Yahudiler, O’na tabi olanlara ağır baskılar uygulamış, onları her tarafta kovalamış, birçoklarını öldürmüştü. Özellikle de avcılık yapan havarilerin peşine takılmışlardı. Kral Konstantin Hristiyanlığı kabul edip onlara karşı girişilen takibat sona erince, İncilleri yazmaya koyuldular. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 3/402-406)

İncil’in yazılmamasının hikmetini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak bazı tahminleri şöyle yapabiliriz:

- Hz. İsa’nın içinde bulunduğu çevre bir kitap algısına müsait olmayabilir. Özellikle, Hz. İsa’nın bir Yahudi neslinden gelmesi ve onlara hitap etmesi söz konusu olduğuna göre, muhatapları olan Yahudilerin Tevrat’tan sonra böyle bir kitabın onlarca kabul görmesinin çok fazla şansı olmadığından dolayı yazılmamış olabilir.

- Bir yandan Yahudiler içinde babasız dünyaya gelmiş biri olarak tartışmalı olan konumu, böyle bir kitapla ortaya çıkması durumunda -zaten on iki mümini olan- Hz. İsa’nın, bunları dahi bulamaması ihtimal dahilindedir.

- O devirde en fazla revaçta olan tıp ilmi ve hikmet olduğu için, bir kitapla ortaya çıkmaktan ziyade, bir tabip, bir hekim gibi -Allah’ın kendisine vahiy ettiği- hikmetleri ve tıbbi reçeteler sunması daha uygun görülmüş olabilir.

- Ayrıca, Hz. İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları, kendisi hayattayken İncil'in yazımına elvermiyordu.

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil, Hz. İsa hayatta iken yazılmış mıydı? İncil diye bir kitap var mıydı? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun