İncil'in Kur'an'a göre daha kapsamlı ve detaylı olduğu iddiası doğru mudur?

Tarih: 11.11.2015 - 01:38 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilginin aslı-astarı yoktur. İncil’de -genel olarak- Hz. İsa’nın hayat hikâyesi, bazı öğütleri ve havarilerin tebliğleri ile muhatapları olan insanlar arasında geçen bazı hususlar yer almaktadır. İncil’de şeriat olmadığı için, muamelat ve hukukla ilgili hükümler yer almamıştır. Çünkü bu konuda Hz. İsa’nın dininde, Tevrat’ın hükümleri geçerlidir.

İslam dininin kaynağı olan Kur’an’da ise, dünya ve ahiretle alakalı olan ontolojik, ahlaki, hukuki, ilmi, muamelat ve ibadet gibi her türlü bilgiye yer verilmiştir. Özetlersek, Kur’an’da “Yaş, kuru ne varsa hepsinin açıklaması vardır.” (Enam, 6/59)

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri konumuza ışık tutmaktadır:

“Yaş ve kuru, her şey içinde bulunduğunu, şu âyet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazan çekirdekleri, bazan nüveleri, bazan icmalleri, bazan düsturları, bazan alâmetleri; ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksad-ı Kur'ana münasib bir tarzda ve iktiza-yı makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor."

"Ezcümle: Beşerin san'at ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik-ı san'at ve garaib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Elbette umum nev'-i beşere hitab eden Kur'an-ı Hakîm, şunları mühmel bırakmaz. Evet bırakmamış. İki cihet ile onlara da işaret etmiştir…” (Sözler, s. 252-253)

İncil’de bu gibi konulardan eser bulamazsınız. 

Aslında herkes bu konuyu tahkik edip gerçeği görebilir. Kur’an’ı ve İncil’i okuyup bu iki kitabın karşılaştırmasını yapabilir ve gerçekten hangisinde daha geniş bilgi olduğunu -gözüyle, aklıyla- görebilir.

Şunu peşinen söylemeliyiz ki, İncil, geniş kapsam açısından Kur’an’la kıyaslanamaz bile...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun