Hz. İsa gelecek mi?

Tarih: 13.06.2020 - 14:13 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlere iman, imanın esaslarındandır ve Hz. İsa da peygamberlerdendir. “Ben Müslümanım” diyen birinin Hz. İsa'ya inanmaması elbette düşünülemez. Ama Onun ahir zamanda gelmesi meselesi, çeşitli yorumlara ve tevillere açıktır. Onun ahir zamanda tekrar gelişi, hadislerde açık bir şekilde kıyamet alametlerinden biri olarak bildirilir. Ayetlerde ise böyle bir açıklık olmayıp, ancak bazı işaretler söz konusudur. (Mesela bk. Âl-i İmran, 3/46; Nisa, 4/159; Meryem, 19/33; Zuhruf, 43/61). Mesela şu ayete bakalım:

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه۪ قَبْلَ مَوْتِه۪ۚ “Kitap ehlinden hiçbir fert yoktur ki, ölümünden önce O’na (İsa’ya) iman edecek olmasın…” (Nisa, 4/159)

Bazı yorumlara göre bu ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğine ve Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyanların kendisine toptan iman edeceğine işaret eder. Kanaatimizce ayeti sekerat haliyle açıklamak daha uygundur. Perdenin aralandığı o anda Ehl-i kitaptan olan her fert O’nun gerçek şahsiyetini görecek ve o şekilde inanacaktır. Ama bu iman kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Zira imtihan bitmiş, iş işten geçmiştir. İlgili ayetlerin Hz. İsa'nın nüzulüne delaleti kati olmadığından ancak bir kanaat bildirebilir.

Bu konuda gelen hadisler esas alındığında ise, Hz. İsa’nın kıyamet öncesi geleceği anlaşılır. Mesela Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurur:

“Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adil bir hâkim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O, salibi (haçı) kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O devirde mal o kadar çoğalacak ki, kimse mal kabul etmez olacaktır.” (İbn Mâce, Fiten, 33; Müslüm, Fiten, 23. İlgili hadisler için ayrıca bk. Buhârî, Büyu', 102, Mezalim, 31, Enbiya, 49-50; Müslim, İman, 71, 155, 242; Ebu Davud, Melahim, 14; Tirmizi, Fiten, 54)

Geleneksel algıda, Hz. İsa'nın ahir zamanda nüzulüne inanmak her ne kadar “bir inanç meselesi” olarak görülmüşse de akideye dâhil olmadığı kanaatindeyiz. İlgili ayetler ve hadisler te'vile açık olduğundan "Ben Hz. İsa'nın ahir zamanda bedenen tekrar nüzulüne inanmıyorum." diyen birisi, asla tekfir olunamaz. Zira bu tür bir ifade, ayet veya hadisi inkâr olmayıp, onların muhtemel bir tevilini reddetmektir. Aynı ayet ve hadislerin başka yorumları da vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun