“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” kaidesini açıklar mısınız?

Tarih: 19.06.2020 - 11:53 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hristiyanlar, Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yasak ağaçtan yemeleri sebebiyle, dünyaya gelen bütün insanların günahkâr doğduklarını kabul ederler. Buna “zenb-i aslî” yani “aslî günah” denilmektedir. Kilisede bebekler için yaptıkları vaftiz töreni, onu bu günahtan temizlemeye yöneliktir. Yine onlara göre Hz. İsa’nın çarmıhta asılması, insanları bu günahtan kurtarmak için Allah’ın özel bir lütfudur.

Buna mukabil Kur'an “suçun şahsiliği esasını” getirir ve beş ayrı ayetinde şöyle bildirir:

وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۜ  “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm 6/164; İsrâ 17/15; Fâtır 35/18; Zümer 39/7; Necm 53/38.)

Aslında Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yasak ağaçtan yemeleri olayı, bizim günahkâr olmamızı gerektirmez, bizlerin günah potansiyelli varlıklar olduğumuzu gösterir. Onların günahı onlara, bizim günahımız bizedir. Halkımız belki de ayetten aldıkları bu manayı şöyle ifade ederler: "Her koyun kendi bacağından asılır."

Bazıları Hz. Aişe’ye gelirler, Ebu Hüreyre’nin “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” şeklinde bir hadis rivayet ettiğini söylerler. Hz. Aişe şöyle der:

“Allah Ebu Hüreyre’ye rahmet etsin. 'Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.' ayetini bilmez mi? Peygamberin o sözü, kendisi hakkında ileri geri konuşan belli bir münafık hakkındadır. Rasulullah onun kim olduğunu sordu, ‘Veled-i zinadır.’ dediler. O zaman işte böyle buyurdu.” (bk. İbn Hanbel, Müsned, II, 311; VI,109)

Hadiste geçen “üç şerli” ifadesi, zina mahsulü olan çocuk ve onun dünyaya gelmesine vesile olan anne-babasını ifade eder. Hadisin sadece “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” kısmını bilen biri, zina yoluyla dünyaya gelen çocuğu şerli bir varlık olarak kabul eder. Hâlbuki Hz. Aişe validemiz, bunun belli bir şahıs hakkında olduğunu nazara vererek meseleyi açıklığa kavuşturmuştur.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurur: “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” (Buhârî, Cenâiz 92; Ebu Davud, Sünne 17; Tirmizî, Kader 5.)

İslam’da veled-i zinanın bile masum kabul edilmesi, bu meselede dikkat çekici bir durumdur. Hz. Peygamber (asm) şöyle bildirir: "Veled-i zinaya anne ve babasının günahından bir şey yoktur." (Münâvi, Muhammed Abdurrauf, Feyzu’l- Kadir, Daru'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrut, V, 372)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun