"Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir." hadisini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 25.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir." diye bir hadis rivayet edilmektedir.
"Kimse kimsenin günahını yüklenmez." ayetine göre, bu rivayeti nasıl yorumlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zinadan doğan çocuğun ayıplanacak bir suçu ve günahı yoktur. Nitekim Allah Rasulü Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Veled-i zinaya annesinin, babasının günahından hiçbir şey yoktur." (Hâkim, Müstedrek; Münâvi V/372)

İslâmiyet’e göre, Hristiyanlıkta olduğu gibi atalardan miras alınan, "ezeli bir günah" inancı yoktur. Çünkü

"Kimse kimsenin günahını yüklenmez." (İsrâ, 17/15).

"Kim zerre kadar hayır yaptı ise onu görür; kim zerre kadar ser yaptı ise onu görür." (Zilzâl, 99/8)

gibi ayetlerde geçen önemli kuralı, hiç akıldan çıkarmamak gerekir.

Ama ne var ki, bu durum özellikle öbür alem için, yani Allah'ın yapacağı muamele için böyledir. Dünyada insanlar elbette bir takım değer yargılarının etkisinde kalacak ve haklı ya da haksız, bazı tavırlar sergileyeceklerdir. Bu yüzden Ibn Abbâs, zinanın esas sıkıntısını ve yükünü "veled-i zinanın" çektiğini söyler.

Ama dediğimiz gibi bu, toplumsal açıdan böyledir. Zina yoluyla dünyaya gelen çocuk babasına nispet edilmez, zinâ çocuğu olarak tanınır ve hakaret görür. Bu yönüyle de günahsız bir insanı yaralar, manen ezer; ama öbür âlemde kendi amelleriyle muamele görür.

Soruda geçen “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” hadisi, bir münafık hakkında söylenmiştir. Nitekim Hz. Ayşe (r.anha) validemiz, Ebu Hureyre (r.a)’nin rivayet ettiği “Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir.” hadisini duyunca,

“Allah Ebu Hureyre’ye rahmet etsin. O hadis bir münafık hakkındadır ki, Resulullah’a çok eziyet ediyordu. Onun kim olduğunu sordu, 'veled-i zinadır' dediler. O zaman işte böyle buyurdu. Yoksa Kur'an; 'Kimse kimsenin günahını yüklenmez.' derken, Resulullah nasıl böyle buyurur.”

diyerek konuya açıklık getirmiştir. (Zerkeşi, İcabe, s.119; bk, Müsned, II, 311; VI,109.).

Yani zina eden kadın ve erkek suçludur. Zina mahsulü bir çocuğun ise suçu yoktur. (bk. Beyhakî, Sünen X/59; Hadîsin manası konusunda ayrıca bk. Alî el-Karı; el-Esrâru'l merfûa 466 vd.)

İlave bilgi için tıklayınız:

VELED-İ ZİNA .

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun