Zinadan bir çocuk olursa, çocuk anneye nispet ediliyor. Babanın bu çocukta hiçbir sorumluluğu yok mudur?

Tarih: 15.04.2011 - 12:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çocuğun babası üzerinde hakkı var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çocuğun ana yönünden nesepsiz oluşu düşünülemez. Onu doğuran kadın annesi sayılır. Anneye bağlanma bakımından doğumun meşru veya gayrimeşru olması da sonucu değiştirmez.

İslam’da zina ilişkisinden meydana gelen bir çocuğun herhangi bir hukuki değer ölçüsü yoktur. Yani, ne babasından miras alır ne de onun gerçek veledi sayılır. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Çocuk yatağa aittir, zina eden kişiye sadece taş vardır.” (Buhârî, Ferâiz, 18, 28, Hudûd, 23, Ahkâm, 29; Müslim, Radâ', 36, 37)

Bu hadisin -ilk cümlesinin- manası şudur: Bir kadının doğurduğu çocuk -aksi ispat edilmediği sürece- onun kocası olan erkeğe ait olduğu kabul edilir. Çünkü yatağın sahibi odur. Eğer nikâh yoksa, cinsel birleşme zina sayılır ve doğacak çocuk böyle bir erkeğe nispet edilemez. Çünkü zina, nesebin ispatı için bir sebep olmaya elverişli değildir.

İkinci cümlenin manası ise şöyledir: Zina eden bir kimse, bu gayrimeşru ilişkiden dolayı ortaya çıkacak bir çocuğun sahibi değildir. Ona sadece taş vardır, yani eli boş olur. Hiçbir cihette "çocuğun babası" muamelesi görmez. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

Bu hadisten de anlaşıldığı gibi, gayrimeşru ilişkiden doğan çocuğa karşı gayrimeşru babanın hiçbir hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi, hukuki sorumluluğu da yoktur. İnsanî yönden çocuğa karşı kendini sorumlu hissetmesi, yardımda bulunması ayrı bir konudur.

Diğer taraftan, zinâdan doğan çocuğun ayıplanacak bir suçu ve günahı yoktur. Nitekim Allah Rasulü Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Veled-i zînaya annesinin, babasının günahından hiçbir şey yoktur." (Hâkim, Müstedrek; Beyhakî, Sünen X/59; Münâvi V/372)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun