Zina sonucu doğan çocuğun evliya olma ihtimali var mı?

Zina sonucu doğan çocuğun evliya olma ihtimali var mı?
Tarih: 11.07.2017 - 00:27 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zina sonucu doğan çocuğun asfiya olma ihtimali var mı?
- Zina sonucu doğmanın çocuk için zararları var mıdır; varsa nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elbette salih ve veli kul olabilir.

Nitekim babası kafir olan nice evliya olduğu gibi, yıllarca Allah’ı inkar ettiği halde iman edip salih amel ile evliya olan zatlar vardır.

O halde, hiçbir suçu olmayan ve sırf anne babasının günahından dolayı nikahsız ilişki sonucu dünyaya gelen masum bir yavru, neden salih, veli ve kamil bir mümin olmasın veya olamasın.

Nitekim, Kur'an-ı Kerim’in ifadesine göre;

"...Üstünlük ancak takva iledir..." (bk. Hucurât, 49/13)

Suçun şahsiliği ilkesi esastır. Sorumluluk taşıyan bir kimseye başkasının sorumluluğu da yüklenmez. (bk. En’âm, 6/164; İsrâ, 17/15; Fâtır, 35/18; Zümer, 39/7; Necm, 53/38)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz de “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar...” (bk. Buhârî, Cenâiz 92) buyurmuştur.

Demek ki, nikahsız ilişkiden doğan çocuğun, ne bir dahli ne bir kabahati ne de bir tercihi söz konusudur.

O halde, her çocuk gibi bu çocuk da masumdur.

Dinimize göre, Allah’a gönülden teslim olup inanan, O’na karşı derin bir sorumluluk bilinci taşıyan, sonra da dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan bir kulun ırkının, dilinin, renginin, soyunun hiçbir önemi yoktur. Bunlar birer üstünlük vesilesi değildir ve olamaz. Zira üstünlük, sonradan elde edilen kazanımlarla, bir başka ifadeyle “takva” ile olur.

Allah bizim mallarımıza ve şekillerimize değil, imanımıza ve salih amellerimize bakar. (bk. Müslim, Bir 10)

Fıkıh kaynaklarında ayrıntılı biçimde ele alındığı üzere, zina fiilinin sıhrî haramlık doğurup doğurmadığı, zina mahsulü çocuğun nesebi ve kamuya açık görev ve hizmetlerde herhangi bir hak mahrumiyetine uğratılıp uğratılmayacağı gibi konular tartışılmıştır.

Özellikle zina mahsulü çocuk ile ilgili tartışmaları -İslâm’ın suçların şahsiliği ilkesi zedelenmeden- zinanın büyük bir günah ve toplum yapısını tehdit eden açık bir kötülük olduğu bilincini topluma yerleştirme gayretleri olarak görmek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet ...

VELED-i ZİNA.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun