Hz. Cebrail mi yoksa Hz. Ebu Bekir mi daha üstün?

Tarih: 05.06.2018 - 00:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cebrail (a.s) mı makam olarak yüksekte yoksa Hz. Ebubekir(r.a) efendimiz mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruya cevap vermek için önce genel olarak konuyu şöyle muvazene etmekte yarar vardır:

İnsanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü yüce Allah insan için "halife" tabirini kullanarak (Bakara, 2/30) onu melekler karşısında yüceltmiş, Hz. Âdem (as)'e secde etmeleri için meleklere emretmiş, eşya ve alemi meleklere gösterip bunların adlarını sorduğu zaman melekler cevap verememiş, Hz. Âdem (as) ise birer, birer saymıştır. (Bakara, 2/31-34)

Ayrıca meleklerin Allah'a kullukları ve hayırlı şeyleri yapmaları, kötülüğe temayülü olmayan iradelerinin sonucudur. Halbuki insan, hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli olan bir iradeyle Allah'a kulluk yapar. Hem de kendilerini doğru yoldan ayıracak pek çok engeli aşarak yapar.

Bütün bunlar insan cinsinin melek cinsinden üstün olduğunu gösterir.

Başta dört melek olmak üzere, meleklerin önde gelenleri, peygamber olmayan bütün insanlardan; takva sahibi müminler, şehitler, salih amel işleyenler, dinde dosdoğru hareket edenler ise, diğer meleklerden daha üstündür.

Ebu Davud’un rivayet ettiği hadiste Hz. Peygamber (asm):

“Melekler, ilim taliplerine olan hoşnutlukları sebebiyle onlara kanatlarını seriyorlar.” (Ebû Dâvûd, İlim 1)

buyurmuştur. Bu da seçkin insanların meleklerden üstün olduklarını göstermektedir. Diğer bazı alimlere göre ise, melekler daha üstündür. (bk. Kurtubî, I/289-290)

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Hz. Cebrail Hz. Ebu Bekir’den daha üstündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun