Kafir Ebu Cehil nasıl olur da münafıklardan daha kötü olur?

Tarih: 21.12.2017 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Münafıkların kafirlerden daha günahkâr olduğunu biliyoruz. Buna rağmen kafir olan Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibileri nasıl olur da münafıklardan daha günahkar ve daha kötü olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, herhangi bir ayet ve hadiste: “Kafir olan Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibilerin münafıklardan daha günahkâr ve daha kötü olduklarını” belirten bir ifadeye rastlayamadık.

- Bununla beraber, bazı ayetlerde münafıkların, diğer bazı ayetlerde ise kâfirlerin en şiddetli azaba uğrayacaklarına dair bilgiler vardır. Meallerini vereceğimiz şu iki ayetin ifadelerinde bunu görmek mümkündür:

“Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt katındadır.” (Nisa, 4/145)

“Kıyamet kopunca da sokun Firavun ehlini azabın en şiddetlisine!” (Mümin, 40/46)

- İbni Mes'ûd anlatıyor: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim:  “Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar, suret yapanlardır." (Buhârî, Libâs 89, 91, 92, 95; Müslim, Libâs 96, 97, 98).

- Bu ve benzeri ayet ve hadislerin ifadelerinden hareketle şunları söyleyebiliriz:

Allah katındaki en çirkin suç, en şiddetli azabın varlığı iki açıdan değerlendirilebilir:

Birincisi: Bir olgu olarak suçun mahiyeti açısından:

Buna göre Allah’ın Peygamberini, Müslümanları aldatmak niyetiyle yapılan dinsizliktir ki, buna NİFAK denir. Ayette genel olarak “münafıkların cehennemin en alt katında olacaklarına” dair hükmü fertlerden ziyade, münafıklığın o çirkin mahiyetiyle ilgili olabilir.

Yine ilahlık dava eden Firavun ve taraftarlarının “şiddetli azabı” ise, onlarda bulunan küfrün en zalim mahiyetine bir işaret sayılabilir. Çünkü kâfirden kâfire fark vardır.

İkincisi: Fertlerin işlediği suçun ağırlığı bakımından:

Buna göre, her ferdin işlediği suçuna uygun bir ceza görmesi adaletin gereğidir. Bazen açık bir kâfirin suçu, bir münafığın suçundan daha kötü olabilir ve cezası da daha ağır olabilir.

Küfrün çeşidine göre, kişisel cezaların farklı olması adaletin bir gereğidir. Örneğin, hile, fitne, aldatma, zulüm gibi çirkin vasıfları taşıyan bir küfür ile, bunları barındırmayan sade bir küfür arasında çok fark var ve sahiplerinin cezası da farklılık gösterir.

Bununla beraber, küfrün her çeşidi, sahibinin cehennemde ebedi olarak kalmasını gerekli kılan bir faktördür.

Şu ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

“Şüphesiz Allah bütün münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya toplayacaktır.” (Nisa, 4/140)

“Hiç şüphe yok ki,  Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler cehennem ateşindedirler; orada sürekli kalırlar. Onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.” (Beyyine, 98/6)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun