En alt kat cehennemde kim olacak?

Tarih: 26.08.2023 - 14:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Münafıkların en aşağı cehennemde olacaklarından bahsedilir. Bunun yanlış olduğunu düşünmüyor musunuz?
- Katiller ve seri katiller, münafıklara kıyasla en düşük cehennemi ve çılgınca cezayı hak ediyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Münafıkların cehennemin en alt tabakasında olacağına dair hüküm, ayetin açık ifadesidir:

“Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.” (Nisa, 4/145)

Bu hükme razı olmak imanın gereğidir. Demek ki, münafıklık en büyük ve sonsuz bir cinayettir.

İbnu'l-Enbari, “Allah Teala, münafıkların cehennemin en aşağı tabakasında olduklarını bildirmiş, Firavun hanedanı hakkında ise, 'Firavun hanedanını, azabın en çetinine sokun.' (Mümin, 40/46) buyurmuştur. Binaenaleyh bu ikisinden hangisi daha çetin bir azap içindedirler? Münafıklar mı, yoksa Firavun'un hanedanı mı?" der ve kendi kendine şu cevabı verir:

"Muhtemelen cehennem azabının en şiddetlisi, 'derk-i esfel' (en alt tabakasında) olandır. İşte bu iki grup, orada birleşeceklerdir.”

Münafık, inkârını gizlemeyen kâfirden daha çetin bir azap içinde olacaktır. Çünkü münafık, küfür açısından kafir gibidir ve üstelik bu küfrüne, bir küfür çeşidi daha katmıştır. Bu da İslam ile ve Müslümanlar ile alay etmesidir. Bir de onlar, kendilerini Müslüman gösterdikleri için, Müslümanların sırlarına muttali olabilmiş ve bunları kafirlere haber vermişlerdir. Böylece münafıkların ahirette çekecekleri mihnet ve meşakkatler kat kat olmuştur.

İşte bütün bu sebeplerden ötürü, Allah Teala onlara, kafirlerden daha fazla azap verecektir. (bk. Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

Bu durum, diğer suçluların cezalarını çekmeyecekleri anlamına gelmez. Cehenneme giren herkes hak ettiği cezayı hak ettiği kadarıyla çekecektir. Eğer seri katiller de bu cezayı hak ediyorsa elbette çekecektir.

Allah hakimdir, asla abes iş yapmaz, Allah adildir asla zulmetmez, hak edenin cezasını halk ettiği kadar verir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kafir Ebu Cehil nasıl olur da münafıklardan daha kötü olur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun