Ebu Cehil Firavun'dan daha mı kötü? 

Tarih: 26.04.2022 - 06:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-Bu rivayet hadis mi:
- Hz. Peygamber (s.a.s) Bedir’de öldürülen müşrik cesetlerinin yanında durmuş ve onlara hitaben, “Allah, benim yanımdaki bir grupla size ceza verdi. Şüphesiz, ben güvenilir bir kimse iken siz beni hain ilan ettiniz. Ben doğru bir kimse iken beni yalanladınız.” buyurmuştur. Sonra da Ebû Cehil’e yönelerek, “Bu, Allah’a karşı Firavundan daha azgındı. Zira Firavun, öleceğini anladığında Allah’ın birliğini ikrar etti. Bu ise öleceğini anladığında Lât ve Uzza'ya dua etti.” buyurmuştur. (Taberani, el-Mucemül-Kebir, 11/302/h.no: 12067)
- Ayrıca Peygamberimiz (asm) Ebu Cehil'in ümmetin Firavunu olduğunu söylemiş ve her ümmetin bir Firavunu olduğunu ve Ebu Cehl'in Firavunların en kötüsü olduğunu söylemiştir. Bu doğru mu, çünkü Kuran'da Firavun'un cehennem ateşinin en aşağısındakilerden olacağı yazıyor. O halde bu, Ebu Cehil'in de cehennemin en aşağısında olacağı anlamına mı geliyor ve bu, Ebu Cehil'in Hz. Musa (as) dönemindeki Firavun'dan daha kötü olduğu anlamına mı geliyor?
- Ebu Leheb ve Ebu Cehil, İslam'dan ve Hz. Muhammed'den (asm) nefret eden çok kötü insanlardı. Kim daha kötüydü, Ebu Leheb mi yoksa Ebu Cehil mi?
- Ebu Leheb mi, yoksa eşi Ümmü Cemil mi daha kötü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, Ebu Cehil için “Bu ümmetimin Firavunu idi.” (Ahmed b. Hanbel, 6/375) diye haber vermiştir.

Taberani’de ise şu ilave vardır:

“... Zira Firavun, öleceğini anladığında Allah’ın birliğini ikrar etti. Ebu cehil ise, öleceğini anladığında Lat ve Uzza'ya dua etti.” (bk. Taberani, el-Mucemu’l-Kebir, 11/382)

Ancak bu rivayetin sahih olmadığı bildirilmiştir. Özellikle ravilerden Nasr b. Hammad Nesai, Buhari tarafından yalancılıkla vasıflandırılmıştır. (bk. Zehebi, Mizanu’l-İtidal, 4/250)

Keza bu ravi, Ebu Zür’a, İbn Main, Müslim gibi hadis otoriteleri tarafından da yalancılıkla damgalanmıştır. (bk. İbn Hacer, Tehzibu’-tehzib, 10/425)

Kur'an’da münafıklar hakkında,

“Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar...” (Nisa, 4/145)

mealindeki ayette açıkça ifade edildiği gibi, Firavun hakkında bu konuda açık bir beyan yoktur.

Bazı âlimler,

“Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu; Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti. Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, 'Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!' denilecek.” (Mümin, 40/45-46)

mealindeki ayetlerin ifadesine dayanarak, cehennemin en aşağı yerinde münafıklar, Firavun ve taraftarları olacağını söylemişlerdir.

Tavsiyemiz, ne dünyada ne de ahirette hiçbir faydası olmayan bu tür konularla ilgilenmek yerine, daha başka faydalı konularla meşgul olmayı tercih etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun