Hz. Musa'nın kıssası Kur'anda neden sıkça tekrar edilmektedir?

Tarih: 13.06.2020 - 14:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

وَهَلْ اَتٰيكَ حَد۪يثُ مُوسٰى ​“Musa'nın haberi sana geldi mi?” (Taha, 20/9)

Hz. Musa'nın kıssası Kur'anda sıkça tekrar edilir. Ancak bu tekrar tümüyle aynı olmayıp, bir pazılın parçaları gibi birbirini tamamlar. Kıssada Firavun, Haman, âl-i Firavun, Firavunun ordusu, sihirbazlar, Karun gibi figürler vardır. Bunlar dikkatle incelenirse, hemen her devirde emsallerini görebileceğimiz tiplemelerdir. Şöyle ki:

Firavun, siyasî zulüm ve istibdatta bir alem (prototip) durumundadır. (Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V,3755; Ayrıca bk. Kâdiri, II, 230) Halkını kendisine kul-köle yapmıştır. "Ben en yüce Rabbinizim." demiş, "Size ancak kendi görüşümü söylüyor ve sizi ancak doğru yola sevkediyorum." şeklinde yaldızlı cümlelerle onları kandırmaya çalışmıştır. (bk., Zuhruf, 43/54; Naziat, 79/24, Mü'min, 40/29) Haman, Firavunun veziridir. Emirler Firavundan olmakla beraber, icraatlar Haman’dandır. (bk. Kasas 28/6, 8, 38; Ankebut,  29/39 ve Mümin 40/24 ve 36)

Âl-i Firavn, Firavunun etrafındaki kalburüstü bürokratlar, önde gelen yetkili kişiler, kendileriyle meşveret edilen seçkin insanlardır. (Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 2227-2228) Cenâb-ı Hak, Benî İsrail’e olan nimetlerini sayarken, “hatırlayın, sizi Âl-i Firavndan kurtarmıştık…” hatırlatmasını da yapar. (Bakara, 2/49) Yapılan zulümlerin temsilcisi Firavun olmakla birlikte, işi yapan bu kimselerdi. Çünkü Firavun, yaptıklarını bunların eli ve bunların hizmeti ile yapmıştır. (Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I, 348) Kur’an’ın bu ifade tarzını, günümüzde “Lenin ve Leninizm” örneğiyle daha iyi anlayabiliriz. Lenin, komünizmin temsilcisidir. Fakat bütün zulümler sadece onun şahsından çıkmamış, icraatını etrafındakilerle gerçekleştirmiştir.

Firavunun ordusu, istibdadının en önemli dayanaklarındandır. (Mesela bk. Kasas 28/39-40) Sihirbazlar, Firavunun emriyle halkın gözünü boyamaktaydı. (Mesela bk. A'raf 7/116) Günümüzde medyaya tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Karun ise, ekonomik güçte bir prototiptir. Günümüzde siyasi istibdada destek olan “para babalarının” Hz. Musa dönemindeki temsilcisidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun