Sen o ağacı kanattığın gibi ben de seni kanatacağım?

Tarih: 14.02.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kadın neden hayız/adet/ay başı görür?
​- Bir hadiste kadınların hayız görmesinin sebebi "Sen o ağacı kanattığın gibi ben de seni kanatacağım." denerek ilk günaha bağlanıyor, bu hadisin sıhhati nedir?
- Buhari’de de ilk defa hayızın İsmailoğlularında gözüktüğü yazıyor. Bu bilimle ters olduğu gibi en az yukardaki ifade gibi gariptir.
- Bu hadislerin şerhleri ve sıhhatleri nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sen o ağacı kanattığın gibi ben de seni kanatacağım.", anlamındaki bilgi bir hadis değildir. İsrailiyattan alınmıştır.

Kadınların âdet görmesi, yaratanın kadınlara özgü olarak takdir ettiği ve neslin devamı için gerekli olan bir durumdur. Yoksa onlara bir ceza değildir.

Nitekim Buhari’de yer alan bir rivayette hayzın, Allah’ın Âdem’in kızlarına bir yazgısı olduğu ifade edilir. (Buhari, Hayz, 1)

Yine Buhari, “Bazıları demiştir ki, hayız ilk defa İsrailoğullarına gönderildi (onların kadınlarında görüldü). şeklinde bir bilgiyi aktarır. (bk. Buharî, Hayız, 1)

Ancak, rivayette asla kadınların ilki olan Hz. Havva’nın günahından bahsedilmez. Ayrıca, İbn Abidin’in de ifade ettiği gibi, Buhari, İsrailoğulları ile ilgili olan rivayeti reddetmiştir. Bunun için de Hz. Peygamber (asm)’in Hz. Aişe tarafından nakledilen ve hayzın Âdem’in kızlarına Allah’ın bir yazgısı olduğunu ifade eden rivayeti tercih etmiştir. (İbn Âbidîn, 1/283-284)

Hayzın, Allah’ın Âdem’in kızlarına bir yazgısı olduğu şeklindeki rivayetten hareketle, hayzın kadının asli yaratılışından kaynaklandığına ve onların iyiliği için yaratılan bir şey olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. (Kastalani, İrşadü’s-sari, 1/619; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 1/400; Ayni, Umdetü’l-kari, 3/256)

Mesela Hakim’in naklettiği bir rivayette de hayız görmenin ilk defa Hz. Havva’nın yeryüzüne inmesiyle başladığı anlatılır. Yani cennette olmayan bu durumun yeryüzüne indikten sonra başladığı ifade edilir. Ancak bu rivayette de asla hayzın yeryüzüne inmenin bir sebebi veya kadının cennetten kovulmasının bir cezası olduğundan bahsedilmez.

Buhari’de yer alan ve hayzın Allah’ın Hz. Âdem’in kızlarına yazdığı bir şey olduğuna dair olan Hz. Peygamber (asm)’in açıklamasını incelediğimiz zaman şunu görmekteyiz:

Hz. Peygamber (asm) bu ifadeyi, hac esnasında adet gördüğünden dolayı, tavaf gibi bazı hac fiillerini yapamayacağı için üzülen ve üzüntüsünden ağlayan Hz. Aişe’yi teselli etmek için kullanmıştır. (Buhari, Hayız 2)

Demek ki, kadınların hayız görmesi, bir ceza değil bir nimettir, neslin devamı için Allah’ın ihsan ettiği bir lütuftur.

Bilindiği üzere kadın ve erkek arasındaki biyolojik farkların en önemlilerinden biri, hayız meselesidir. Erkekler asla hayız görmezken, kadın için hayız görmemek istisnai bir durumdur.

"Sen o ağacı kanattığın gibi ben de seni kanatacağım." iddiasına gelince:

İslami anlayıştan tamamen uzak olan bu bilgi, Hristiyanlıktaki “ilk günah” anlayışını çağrıştırmaktadır.

Bu anlayış İslami anlayışa tamamen zıttır. Çünkü Yüce Kitabımız Kur'an’a göre “kimse kimsenin günahını yüklenmez.” (bk. Enam, 6/164; İsra, 17/15; Fatır, 35/18; Zümer, 39/7; Necm, 53/38)

Dolayısıyla rivayet bu ayete ve “Her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar.” (Buhari, Cenaiz, 92; Ebu Davud, Sünne, 17; Tirmizi, Kader, 5) gibi sahih hadislere aykırıdır. İslam’a sokulan hurafelerden biridir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların doğum sancısı çekmesi Hz. Havva yasak ağaçtan yediği ...
Hz. Havva Hz. Adem'e yasak meyveyi yedirdiği için, kadınlar hayız ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun