Hz. Havva Hz. Adem'e yasak meyveyi yedirdiği için, kadınlar hayız olduğu ve mirastan yarı pay aldığı söylenmektedir. Bu bilgiler doğru mu?

Tarih: 24.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam, daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik durumunu tamamen bertaraf etti. Âdem (as) peygamberin cennetten çıkarılmasına neden olan suçu yalnız kadına yüklemedi. Her ikisini de sorumlu gösterdi.

İslam'da kadın, kötülüklerin ve şeytani iğvaların kaynağı olarak görülmez. İslam'da Hz. Âdem (as)'i kadının baştan çıkarttığına inanılmaz. İslam, bu bâtıl düşünceleri tamamen yıkmıştır. İslam'da -Hristiyanlıkta kabul edildiği gibi- ne ilk günah ne de insanın yaradılışında günah işleme temayülü diye bilinen asli günah iddialarına yer yoktur.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennetten çıkardı." (Bakara, 2/36)

Kur'an-ı Kerim Âdem (as) ve Havva'dan bahsederken der ki:

"Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: 'Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.'" (Araf, 7/20)

Kur'an tövbeleri hakkında da şöyle der:

"Dediler ki: 'Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız.'" (Araf, 7/23)

Hatta Kur'an bazı ayetlerinde olayın sorumluluğunu Hz.Âdem (as)'e yükler:

"Sonunda şeytan ona vesvese verdi; dedi ki: 'Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?' Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı." (Taha, 20/120-121)

Kur'an, yasaklanmış ağaçtan tatma suçunu Havva anamıza yükleyen, kadınları hor ve hakir gören cahili anlayışı kökünden nehyeder.

Hadis-i şerifde belirtildiği gibi:

"Hayız, Allah'ın Âdem kızlarına takdir buyurduğu bir şeydir." (Buhari, Hayız, 1; Nesai, Hayız, 1)

Takdirdir, ceza değildir.

İlave bilgi için tıkalyınız:

Mirasta kadın neden farklıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun