Başörtüsü kadının tacı mı?

Tarih: 23.12.2022 - 20:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

Merak ettiğim bir hadis
- Size cennette baş örtüsü var mı diye sorulan bir soruda cevap olarak kadınların baş örtüsü olarak geçen bir hadis yazmışsınız onun akabinde de orda da bazı rivayetlerde kadının tacı olarak geçiyor demişsiniz bu kadının tacı olarak geçen rivayetler nedir yazabilir misiniz bir de sıhhati nedir hasen midir sahih midir?
- Sitenizde geçen bilgi şöyle:
Hz. Enes’ten nakledildiğine göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu:
"Sabahleyin veya akşamleyin -herhangi bir zamanda- Allah yolunda yapılan bir yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin hepsinden hayırlıdır. Ve elbette cennette herhangi birinizin yayının arası kadar veya ayağın -basıldığı- yer kadar bir mevki dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın Arz'a çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbet o kadının nasîfi, -yani başörtüsü- (bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi) dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır." (Buharî, Rikak, 51)
- Bazı rivayetlerde “kadının tacı” şeklinde geçmiştir. (bk. İbn Hacer, a.g.e)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda Buhari’de benzer birkaç rivayet vardır.

Hz. Enes’ten gelen ve soruda belirtilen rivayeti tekrar yazalım:

"Sabahleyin veya akşamleyin -herhangi bir zamanda- Allah yolunda yapılan bir yürüyüş hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki şeylerin hepsinden hayırlıdır. Ve muhakkak ki cennette herhangi birinizin yayının arası kadar veya ayağının [Bir rivayette: “Kîd” bastonunun (İbn Hacer’e göre arşın: 6/14)] -basıldığı- yer kadar bir mevki, dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın yeryüzüne (bir rivayette: arz ehline/sakinlerine) çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisinin arasını güzel bir koku doldururdu. Ve şüphesiz o kadının nasîfi, -yani başörtüsü- (bu açıklama Buhari’nin bir rivayetinde de vardır / h.no: 6568, diğer bir rivayette başının üstündeki nasifi, şeklindedir / bk. h.no: 2796) dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır." (Buharî, Rikak, 51)

Araştırmamızda cennette kadınların başörtüsünün olacağına dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Bu hadisteki ifadelerden bunun kesinlikle başörtüsünün olacağını gösterdiğini söyleyemeyiz. Çünkü:

a) Hadiste yer alan “Nasif” kelimesi bazı âlimlere göre başörtü değil, süs ve güzellik için başın üstüne atılan bir bezdir. (bk. İbn Hacer, a.g.y)

b) Hadisin siyak ve sibakı bunun başörtüsü olduğunu göstermez. Nitekim bazı âlimler bunu “başındaki taç” olarak ifade etmiştir. 

c) Başka hiçbir hadiste böyle bir vecibenin olduğuna dair bir bilgiye rastlamadık. Bu da “olması gerekli olsaydı” defalarca hadislerde hatta belki ayetlerde vurgulanacaktı. Onun için sırf kadınların cennetteki cemallerinden söz eden bu hadisten öyle bir mana çıkarılamaz.

Demek ki, bu hadis cennete ve cennete girenlerin güzelliklerine dikkat çekmekte ve cennet kadınının sadece başındaki süsün bile dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı olduğunu haber vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun