Ölüm Müslümanlar için bir hediye midir?

Tarih: 15.11.2015 - 07:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zür'ate bin Abdullah (Radıyallahû anh)'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (Salllâhû Aleyhi ve Sellem):
“İnsan, hayatı sever, halbuki ölüm, onun nefsi için daha hayır­lıdır. İkincisi insan mal bolluğunu ister, halbuki, az malın muha­sebesi daha azdır.”
“Allahım, hayat âhiret hayatıdır, başka hayat yoktur.” [Buhârî, Cihâd, 109; Fezâilüs-sahâbe, 39]
- Hadisini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Hendek savaşında hendek kazılırken kendisi de buna iştirak etmiştir.

Hendeğin kazıldığı günlerde, gerek açlık ve gerek başka sıkıntılardan ötürü, Hz. Peygamber (asm) bizzat yeri kazarken, sahabenin moralini takviye etmek için “Allah'ım, hayat âhiret hayatıdır, başka hayat yoktur.” manasındaki sözler söylemiştir.

Soruda verilen (Buhari, Cihad 109) referansı yanlıştır. Doğrusu: “Buhari, Magazi, 19”dir.

Bunun manası başka hayat/dünya hayatı yoktur demek değildir. Bilakis “asıl lezzetli, sıkıntısız, en mükemmel hayat yalnız cennet hayatı olduğuna” vurgu yapılmıştır. (bk. Fethu’l-Bari, 7/394)

“İnsan, hayatı sever, halbuki ölüm, onun nefsi için daha hayır­lıdır. İkincisi insan mal bolluğunu ister, halbuki, az malın muha­sebesi daha azdır.” anlamındaki rivayet sorudaki şekliyle “Kitabu Cüzü İbn Cüreyc” adlı eserde yer almıştır.

Ahmed b. Hanel’in sahih bir senetle rivayet ettiği hadiste ise şu ifadelere yer verilmiştir:

“İnsanoğlu iki şeyden hoşlanmaz: (biri) ölümdür. Halbuki ölüm mümin için fitneye girmekten daha hayırlıdır. (Biri de insanoğlu) malın azlığından hoşlanmaz. Halbuki, az malın hesabı da azdır/hafiftir.” (Mecmau’z-Zevaid, 2/321)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ölüm nasıl nimet olabilir?

Ölüm Nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun