Buhari, neden Ehl-i beytten ziyade Muaviye’nin ailesinden hadis almıştır ve Ehl-i beyt hakkında hadisler azdır?

Tarih: 17.06.2012 - 18:45 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Buhari’nin “Muaviye’nin ailesinden fazla hadis rivayet ettiği” yargısı isbata muhtaçtır. Şayet Emevî saltanatı zamanında var olan bütün alimleri Muaviye ailesi sayarsak bunun yanlışlığı ortadadır.

Bildiğimiz kadarıyla, -Muaviye ailesinden gelen- hadis rivayeti Hz. Muaviye ve babası Ebu Süfyan’dan gelmiştir ki, bunlar da çok azdır.

Özellikle övücü mahiyetteki hadisleri kıyasladığımızda Buhari’de başta İmam-ı Ali olarak ehl-i beyti öven hadislerin varlığı yanında Muaviye’yi öven hadisler hiç hükmündedir.

- Şu anda bir fikir vermesi için -Bilgisayarda- Buhari’de geçen “Ali b. Abi Talib” ismini yazdık karşımıza yaklaşık 60 hadis çıktı. Yani Hz. Ali ile ilgili hadis sayısı yaklaşık 60 adettir.

Aynı metodu “Muaviye b. Ebi Sufyan” için uyguladık, Buhari’de yer alan bu kelimenin sayısı 13’tür.

- Buhari “MENAKIB” bölümünde Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyn ve Hz. Fatıma için özel başlıklar ayırmış ve onlarla ilgili -Hz. Peygamber (asm) tarafından ifade edilen- övücü sözlere yer vermiştir.

Buna mukabil, Hz. Muaviye’nin hiçbir menkıbesinden söz etmemiştir. Nitekim onun için “Menakıb” tabiri yerine “zikru Muaviye...” diye başlık atmıştır. Ve orada iki yerde, Muaviye’nin vıtir namazı ile ilgili davranışını şikayet edenlere Hz. Abdullah b. Abbas’ın Muaviye hakkında “O Resulullah’ın ashabındandır, ona karışmayın.” diğer rivayette ise “O fakihtir” ifadesine yer verilmiştir. Bir de “İkindi namazından sonra iki rekat sünnetin olmadığına” dair Hz. Muaviye’nin sözlerine yer verilmiştir. Başka hiçbir menkıbesinden bahsedilmemiştir. (bk. Buhari, Fedailu’l-ashab)

Sadece bu anlattığımız manzaraya insafla bakan kimse, İmam Buhari’nin Ehl-i beyte bakışı ile Muaviye ailesine bakışı arasında dağlar kadar fark koyduğunu anlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun