Veledi zinayı azad etmek sakıncalı mı?

Tarih: 10.02.2024 - 11:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Lütfen bu rivayet hakkında bir açıklama yapar mısınız?
 "ولدُ الزِّنا شرُّ الثَّلاثةِ. وقالَ أبو هريرةَ لأن أمتِّعَ بسوطٍ فى سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ أحبُّ إليَّ من أن أعتقَ ولدَ زنيةٍ.
"Ebu Hureyre burada fazladan bir ayrıntı eklemiştir. Lütfen bunu açıklar mısınız?
- Peygamber (s.a.v)'in köle bir kadından gayri meşru bir çocuğu azat etmenin iyi olmadığını ima etmesi sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, zinadan doğan çocuğun bir günahı yoktur, ona iyilik yapmak ile başkasına iyilik arasında bir fark olmaz. Soruda geçen konu, İslam düşmanı bir kimseyle ilgilidir.

Hadiste verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Şu üç kişiden (zina eden erkek, kadın ve zinadan doğan çocuk üçlüsü arasında) en kötü olanı veled-i zinadır.” (bk. Ebu Davud, Sünen, 3963)

- Bu hadisi aktaran Hz. Ebu Hüreyre konuyla ilgili hissiyatını şu sözlerle ifade etmiştir:

“Allah yolunda basit bir değnekten faydalanmak (basit bir değnek kullanarak cehd-u gayret göstermek) veled-i zina bir köleyi azat etmekten daha fazla bana sevimlidir.” (bk. Ebu Davud, a.g.y)

Ebu Hureyre’nin bu ifadesi değişik yorumlarla açıklanmıştır:

a) “Allah yolunda kullanması için birine değnek versem, veled-i zinayı azat etmekten daha sevimlidir.”

b) Hz. Aişe’ye ve daha başkalarına göre hakkında bu hükmün verildiği kimse, münafık idi ve Resulullah’a (asm) eziyet ediyordu. Bunun aynı zamanda veled-i zina olduğunu duyunca Efendimizin “zina olayı ile ilgili adamlardan en kötüsü veled-i zina olduğuna dair” verdiği hükmün sebebi şudur: 

Gayrimeşru olan bu kimsenin anne-babası Müslüman idi, kendisi münafık / veya kâfir idi.

Demek ki, en şerli olduğu ifade edilen kişi, İslam düşmanı olan kimsedir.

Yoksa “Kimse başkasının günahından dolayı sorumlu tutulamaz...” (bk. Fatır, 35/18) mealindeki ayetin hükmü ortadadır. (bk. Beyhaki, Müstedrek, İbn Hanbel, Taberaniden naklen, Avnu’l-Mabud, 10/360)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun