Yaratılış şekillerini açıklar mısınız?

Tarih: 11.06.2020 - 13:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yaratılış, aslında aklı başında hiç kimsenin inkâr edemeyeceği kadar aşikâr bir gerçekliktir. Yer ve gök ve bunların içinde yer alanlar bir zamanlar yokluk karanlıklarında idiler, Allah ezeli inayetiyle şu âlemi yaratmayı murat etti ve yarattı. Allah kendisini şöyle tavsif eder:

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌۙ “O, her türlü yaratmayı bilendir.” (Yasin, 36/79)

Onun yaratması başlıca iki şekildedir:

1. Yoktan yaratma (İbda)

Âlemin yaratılışı böyle olmuştur. بَد۪يعُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِۜ “Allah göklerin ve yerin Bedii’dir.” (Bakara 2/117; En’am 6/101) yani onları misilsiz, maddesiz yoktan var edendir. Yokluk karanlıklarını yarıp yaratmayı murat ettiklerini vücud sahasına çıkarmıştır. Eşyanın esasını meydana getiren atomlar bu şekilde var edilmiştir.

2. Var olanlarla yaratma (İnşa)

Atomlarla var edilen her şey inşa yoluyla yaratılmaktadır. Atomlar, âdeta ilahi alfabedir. Bu alfabenin meydana getirilmesi ibda, bu alfabe ile yeni varlıklar meydana getirme ise inşadır. Mesela, insanın yaratılışında yer alan maddeler toprakta, havada, suda var idi. Allah var olan maddeleri kullanarak yeni yeni insanları yarattı ve yaratmaya devam ediyor.

Allah'ın insanları yaratması ise üç şekilde olmuştur:

1. Hz. Âdem’in anne-baba olmaksızın topraktan yaratılması.

2. Hz. İsa’nın sadece anne ile yaratılması.

3. Diğer insanların anne-baba ile yaratılması.

Öte yandan mesela kuşlar âlemine baktığımızda kartal, kelebek ve helikopter böceği gibi çok farklı modellerde uçuş farklılığı görürüz.

Evet, Allah bu kadar farklılıklarla dolu rengârenk bir âlem yarattı. Kim bilir daha neler neler yaratacaktır? Çünkü yaratılış bitmiş bir olgu değil, devam eden ve edecek bir süreçtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun