Bir atom ile bütün kâinatın yaratılması arasında fark var mıdır?

Tarih: 05.05.2020 - 14:35 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvelâ, şu hakikati belirtelim ki, Cenâb-ı Hakk'ın kudreti noktasından mevcudatın İBDA yahut İNŞA suretinde yaratılmasının farkı yoktur. Zerrelerin yoktan icadı ile herhangi bir mevcudun o zerrelerden yaratılması kudret-i İlâhiyye'ye nisbeten müsavidir. Yani, biri daha zor, diğeri daha kolay değildir.

Her ânında, her hâlinde binler ihtiyaç ve meskenet içerisinde yuvarlanan ve en basit ihtiyacını dahi tedarik edemeyen âciz bir insan, Ulûhiyyetin hassasından olan bu hakikati kendi acziyeti ve cüz'î ölçüleriyle tartarsa, elbette yanlış yola girer, aldanır. Sonunda akıldan uzak görerek inkâra sapabilir. Hâlbuki "Bir zatın eseri düşünülürken, onun sıfatlarını nazara almak lâzımdır." hükmünce, bu mes'eleyi Allah’ın muhît sıfatları ve mutlak kudreti noktasında temaşa etmek gerekir. Şu koca kâinatı insana hizmet ettiren Allahü Azîmüşşân'ın azametini, O’nun bu muhteşem eserlerinde seyretmek yerine İlahî hakikatları kendi cüz'î aklına, kuvvet ve irâdesine kıyas eden insan büyük bir gaflete düşer.

Üstümüze gök kubbeyi çadır gibi kuran, şu nihayetsiz fezada had ve hesaba gelmeyen cisimleri kudretiyle evirip çeviren, hem yeryüzünü hârika eserleriyle ayaklarımızın altına döşeyen bir Hâlık-ı Küllişey'in kudretinden mevcudatın "ibda" yahut "inşâ" ile yaratılması uzak görülemez. Zaten, bir insan Allah’ın bütün kemâl sıfatlara sahip olduğuna iman ettikten sonra, Allah'a acz isnad ederse, apaçık bir tenakuza düşmüş olur.

Cenâb-ı Hakk'ın kudreti zâtındandır, sonsuzdur ve mutlaktır. Kudretinin güneşe teveccühü ile zerreye teveccühü arasında fark yoktur. İkisini de aynı kolaylıkla icat eder, tedbir ve idare eder. Teveccühünde parçalanma ve bölünme olamaz.

Mahlûkat dairesindeki kayıdlar, O'nun icadının önüne geçemez. Elbette O'nun kudretine nisbeten eşyanın ibda' ve inşâ ile yaratılması arasında fark yoktur.

Her şeyi sonsuz bir kolaylıkla icad edip güneşleri zerreler gibi evirip çeviren ve her şeyi hâlden hâle, devirden devire, tavırdan tavıra değiştiren O Zât-ı Kibriya sonsuz kudretiyle istediği şeyi, yokluktan varlığa ve varlıktan yokluğa rahatlıkla getirip götürebilir.

Evet, bir anlık zamana sonsuz icatları sıkıştıran bir Kadir-i küllişey'in zerratı yoktan, sair mahlûkatı da o zerrattan yaratması en bedihî bir hakikattir.

Mademki, Kudret-i İlâhiyye noktasında "ibda"' ile "inşâ"nın farkı yoktur. İnsan aklı, bu hakikati rahatlıkla kabul eder. Ancak belki yoktan var etmenin hikmetini araştırabilir.

Biz de bu mes'elenin hakikatini tefsir âlimlerimizin açıklamaları çerçevesinde kısaca açıklamaya çalışacağız.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun