Yaratılan her şey hey'etiyle, maddesiyle, şekliyle, taşıdığı özellikleriyle mu’cize midir?

Tarih: 05.05.2020 - 14:44 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Selimiye Camisi taşlardan yapıldığı gibi, meselâ bir bülbül de atomlardan yaratılmıştır. Artık bülbül atomlar yığını değildir. Kudret-i İlâhiye atom hamurundan bülbülü halk etmiş, o hamurdan bambaşka bir mahiyet ortaya çıkarmıştır. Böylece inşâ, hususiyet kazanmış, rengi ve şekli, sesi ve güzelliğiyle, hayatı, hissiyatı ve duygularıyla apayrı bir mahiyet ortaya çıkmıştır. İşte, bülbüldeki hiçten ve yoktan yaratılan bütün bu özellikler ibdadır. 

Şu muhteşem kâinat da Allah’ın kudretiyle yaratılan bir bülbül gibidir. Bu bülbül sonsuz nağmeler ile Zât-ı Akdes'in ibda' ve inşâsındaki hadsiz cemâl ve kemâlini ilân etmektedir. Şimdi bu harika kudret mû'cizesine azot, karbon, oksijen vesaire mi diyeceğiz? Bu yepyeni, garip ve acib mahiyetleri basit elementlere mi vereceğiz? Yahut bu harika icatları kör kuvvete ve serseri tesadüfe mi havale edeceğiz?

Yaratılan her şey hey'etiyle, maddesiyle, şekliyle, taşıdığı özellikleriyle mu’cizedir. Elhâsıl, ibda' ve inşâ tezahürleriyle bu kâinat mütemadiyen dolup taşmaktadır.

Kâinat Hâlık’ının nihayetsiz ilim ve hikmetiyle bu âlemi en mükemmel bir surette takdir ve tanzim ettiğini ve onda vazife görecek bütün maddeleri dakik bir mizan ve hassas bir ölçü ile hazırladığını izah için şöyle bir misâl verelim:

Fevkalâde mahir ve san'atkâr bir zâtın, hiçbir kimseyi taklit ve hiçbir eserden faydalanmadan, gayet muhteşem ve mükemmel bir fabrika kurduğunu ve bu fabrikada binbir çeşit bez ve kumaş dokuyup ilminin genişliğini, san'atının inceliğini, kudretinin müessiriyetini, haşmetinin büyüklüğünü göstermek istediğini farz ediniz. Bu fabrikadan nihayetsiz mahsulât almak isteyen o zât, evvelâ, onun plân ve programını gayesine uygun ve istikbaldeki hedeflerine münasip bir şekilde zihninde tesbit ve tayin eder. O fabrika ile ilgili en cüz'i meseleleri dahi dikkate alır. Onun, ne kadar çalışacağını ve bu müddet içerisinde hangi maddelerin ne kadar lâzım olacağını, ince hesaplarla tespit eder ve gerekli bütün hammaddeleri hazırlar, istif eder. 

Binaenaleyh Cenab-ı Hak da sonsuz ilim ve kudreti ile eşsiz ve mükemmel yaratması ile bu fabrika hükmünde olan kainat fabrikasını hey'etiyle, maddesiyle, şekliyle mucizevari bir tarzda halketmiştir, yaratmıştır. Basit bir fabrikanın işleyişinden fabrikatöre, selimye camisinin mükemmel yapılışından Mimar Sinan'a ulaştığımız gibi bu muazzam ve muhteşem kainatın işleyişinden de Allah'a ulaşmak gerekmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun