Tahrif nedir?

Tarih: 02.06.2020 - 12:25 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Şimdi, bunların (Yahudilerin) size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir kısmı Allah’ın kelâmını dinler, iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.” (Bakara, 2/75. Ayrıca bk. Nisa, 4/46; Maide, 5/13 ve 41)

Tahrif, bir metnin aslını bozma ve değiştirme anlamına gelir. Başlıca iki şekilde olur:

1. Lafızda tahrif.

2. Manada tahrif. (Râzî, III, 134; İbn Kesir, I, 164-165; Kadı Beydâvî, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, Daru'l- Kütübi'l- İlmiyye, Beyrut, 1988, I, 70; Seyyid Kutub, Fi Zılali'l-Kur'an, Daru'ş-Şuruk, 1980, II, 859)

Lafızda tahrif, ekleme ve çıkarmalar şeklinde olur. Manada tahrif ise “anlamı çarpıtmak, söze yanlış anlam vermek ve kelimeleri bağlamından uzaklaştırmak” şeklinde kendini gösterir. (bk. Muhammet Tarakçı, “Tahrif” md. DİA, XXXIX, 422) Mesela, Şianın gulat (aşırı) kısmı, Kur'an'da “Velayet ve Nureyn” adıyla iki sure daha olduğunu söylerler. Onların kabulüne göre, Hz. Ebu Bekir zamanında Kur'an cem edildiğinde Ehl-i beytle ilgili iki sure ona alınmamıştır. Ancak bu iddia, Şia tarafından bile kabul görmemiştir.

Bugün İran gibi Şii ülkeler dâhil, dünyanın her tarafında aynı Kur'an vardır. Ama aynı şeyi İnciller için söylemek mümkün değildir. Tevratın da muhtevasına bakıldığında beşeri çok unsurların içine karıştığı farkedilecektir.

Dolayısıyla, birinci tür tahrif Kur'anda asla söz konusu olmamıştır. Fakat ehl-i bid'a fırkalarınca zorlamalı fasit tevillerle ayetlere farklı manalar yüklenmiştir. Amerika’da Müslüman camia içinde bulunan Ahmet adında biri, Saff Suresi 6. ayete atıfla “Hz. İsa’nın haber verdiği Ahmet benim.” der.

Kendisine “Ama inandığın Kur'an Hz. Muhammedin son nebi olduğunu söylüyor.” (Ahzap, 33/40) denilince bir kelime oyunuyla şöyle cevap verir: "Evet, O son nebidir, ama ben rasullerdenim!”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun