Zuhruf 60 ve 61. ayette geçen "Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık." ve "İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir." ifadelerini açıklar mısınız?

Tarih: 19.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetlerin meali:

“Hayır, o (İsa) kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız halis bir kuldur. Dilersek sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaparız."

"Gerçekten o (İsa) saat / kıyamet için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir / bir alamettir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur.” (Zuhruf, 43/59-61)

Bu ayetlerden önce geçen 58. ayette ifade edildiği üzere, müşrikler: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" diyorlardı. Bunlar sûrenin başında geçtiği üzere, meleklere "Allah'ın kızları" diyorlar ve onları ilah kabul edip adlarına putlar dikerek ibadet ediyorlardı. Şimdi Hristiyanların İsa'ya ilâh dedikleri söz konusu olunca, keyiflenerek bir yaygara ile diyorlar ki: Bizim ilah deyip ibadet ettiğimiz melekler Meryem'in oğlundan daha hayırlı değil mi? O ilâh oluyor da bizimkiler niye olmasın?

59. ayette Meryem oğlu İsa’nın gerçekte ilah veya Allah'ın oğlu olmadığı, ancak bir kul, katıksız bir kul olduğuna işaret edilmiştir.

60. ayette, meleklerin Allah’ın kızları, İsa (as)’ın da Allah’ın oğlu olmadığı, İsa'yı İsrailoğulları için -Allah’ın sonsuz kudretini gösteren- bir örnek olarak yarattığı, dilerse insanlardan da  melekler yaratabileceğine vurgu yapılmıştır. 

61. ayette ise,  İsa (as)’ın kıyametin geleceğine, ölülerin dirilip ayağa kalkacağına bir delil, bir alâmet olduğuna işaret edilmiştir. Gerçekten Hz. İsâ (as), gerek olağanüstü yaratılışı, gerek peygamberlik nişanlarıyla ortaya çıkışı, gerek ölüleri diriltme mucizesi ve gerekse ölülerin ayağa kalkmasını haber vermesi itibarıyla, kıyametin meydana geleceğine bir delil olduğu gibi, hadiste haber verildiğine göre, gökten inmesi de Kıyametin alametlerindendir. (bk. Müslim, Hacc 216, İman 247, Fiten 34)

İbni Abbas ise bu âyeti Hz. İsa (as)'ın kıyamete yakın ortaya çıkışı olarak açıklamıştır. (Müstedrek, 2/488, no. 3675)

Hz. İsa (as)'ın kıyamete yakın tekrar ortaya çıkacağına dair hadislerin bazıları, kıyamete yakın bir zamanda Hıristiyanlıkta tevhid inancına bir yöneliş görüleceği şeklinde de yorumlanmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun