“Hz. İsa şekil olarak sonradan var oldu ama ruhu hep vardı bu nedenle Hz. İsa insan olsa bile ilah olabilir.” diyen bir kimseye nasıl cevap vermek gerekir?

Tarih: 06.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu söyleyelim ki, eğer ilahtan maksat kendisine ibadet edilen bir varlık ise, burada şu hak olan ilah ile hak olmayan ilah taksimatı yapılacaktır. Kim neye taparsa o şey bu kimsenin ilahı olur. Bu perspektiften konuya yaklaştığımızda diyebiliriz ki, Allah’tan başka hangi ilah olursa olsun hak ilah değil, batıl ilahtır. Nefsine tapan onu ilah edinir, makamına tapan onu ilah edinir, soyuna tapan onu ilah edinir, Hz. İbrahim (as)’e, Hz. Musa (as)’ya, Hz. İsa (as)’ya, Hz. Muhammed (asm)’e tapanlar da onları ilah edinmiş olur. Ancak tekrar edelim ki, Allah’tan başka bunların hiçbiri ibadet edilmeye layık olmadığı için, hak ilah değil, batıl ilah kategorisine girerler. Çünkü tapınmaya, ilah edinmeye, ibadet edilmeye layık olan ilah, insanı yoktan yaratan, rızkını veren, öldükten sonra tekrar onu dirilten, her şeyi yaratıcısı olan ilahtır ki, Allah’tan başka bu vasıflara sahip hiçbir varlık yoktur. Müşrik Arapların taptığı taş, ağaç gibi putların kıymeti ne ise, ilahlık vasfı noktasında peygamberler dahil insanlardan, meleklerden, cinlerden edinilen ilahlar da aynıdır.

Hakikî ilah, ezelîdir, önsüzdür. Oysa Hz. İsa (as) yaklaşık iki bin yıl önce doğmuştur; ezelî olmadığı ortadadır. Eğer Hz. İsa (as)’ın bedeninin ölümlü, ruhunun ezeli olduğu iddia ediliyor ve bu ilahlığının kaynağı olarak gösteriliyorsa, o zaman tüm insanlarının ruhunun Allah’ın ilminde var olduğu ve ezeli olduğu söylenebilir. O halde, iki ezeliyet arasında ne fark vardır?

Hz. İsa (as), Hristiyan akidesine göre Yahudiler tarafından çarmıha gerilmiş ve öldürülmüştür. Kendini düşmanlarından koruyamayan bir ilah, kullarına nasıl yardımcı olabilir? Kullarına yardımcı olamayacak kadar âciz olan, nasıl ilah olabilir?

Hristiyanların doğru kaynak kabul ettiği Kitab-ı Mukaddesin ilk bölümü Ahd-i Atiktir. Burada, baştan sona kadar Allah’ın bir tek ilah olduğu teması işlenmiştir. Bu gün hiçbir Yahudî, Hz. İsa (as)’ın Allah’ın oğlu olduğunu veya ilah olduğunu kabul etmemektedir. Bu da Hristiyan akidesi açısından altından çıkılmaz bir çelişkiyi beraberinde getirir.

Her insanda olan vasıfların hepsi Hz. İsa (as)’da mevcuttur. Örneğin, et ve kemikten yaratılmıştır, yemek, içmek zorundadır, uyumak zorundadır. Eğer bu beşerî vasıflarıyla birlikte ilah oluyorsa, başka insanların ilah olmamasını ne ile izah edebiliriz?

Hz.İsa (as)’ın diğer insanlardan tek farkı babasız dünyaya gelmesidir. Bu takdirde, Hz. Âdem (as) hem babasız hem de anasız dünyaya gelmiştir. Onun, -haşa- ilah olma liyakati daha fazladır. Kaldı ki, Hz. İsa (as) babasız dünyaya geldi diye, Ruhu’l-Kudüs tarafından Hz. Meryem’e üflenmiş olduğu için ilah olacaksa, Ruhu’l-kudüs başta olmak üzere ne babaları ne de anneleri olmayan ve kutsî birer ruhanî olan bütün meleklerin ilah olmasını kabul etmek gerekir.

Gerçek şudur ki, ilah olan Allah bütün kainatın yaratıcısıdır. Hz. İsa (as) da diğer insanlar gibi bir beşerdir; diğer peygamberler gibi Allah’ın kuludur ve elçisidir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz. İsa’ya (a.s.) veya bir başka insana “İlâh” demenin hükmü nedir?

Hristiyanların Hz.İsa (as) hakkında "Allah'ın oğlu derken, onunla aynı özden olduğunu kastediyoruz" demelerine cevap verirseniz sevinirim. ...

Kur'an-ı Kerim’de Hz. İsa (as)’a kelam ismi verildiğine göre, Hz. İsa (as) da mahluk değildir, denilebilir mi? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun