Hurma kütüğünün ağlaması olayında, minberi yapan usta kim?

Tarih: 17.12.2017 - 01:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Hurma kütüğünün ağlaması ile ilgili rivayetlerde dikkatimi çeken bişi oldu. Bu rivayetlerde peygamberimize minberi yapan bazı rivayetlere göre Ensarlı bir kadının kölesi, başka rivayetlere göre Rum diyarından gelen biri, kimi rivayetlere göre ise başka biri minberi yapıyor.
- Hurma kütüğünün ağlaması rivayetlerinin bu kısmının farklı olmasının sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, Hurma kütüğünün ağlamasıyla ilgili rivayetler, hakiki mütevatirdir. Yani bu mucizenin görülmemiş olması imkansızdır.

- Bu bilgileri önce Risale-i Nur’da görmekte fayda vardır.

"Evet, Mescid-i Şerifte hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken, direk deve gibi enin edip ağladı; bütün cemaat işitti. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yanına geldi, elini üstüne koydu. Onunla konuştu, teselli verdi; sonra durdu."

"Şu mu'cize-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm pek çok tarîklerle, tevatür derecesinde nakledilmiştir."

"Evet, hanin-ül ciz' mu'cizesi çok münteşir ve meşhur ve hakikî mütevatirdir. Sahabelerin bir cemaat-ı âlîsinden, on beş tarîk ile gelip, Tâbiînin yüzer imamları o mu'cizeyi, o tarîklerle arkadaki asırlara haber vermişler."

"Sahabenin o cemaatinden ülema-i sahabe namdarları ve rivayet-i hadîsin reislerinden Hazret-i Enes İbn-i Mâlik (hâdim-i Nebevî), Hazret-i Câbir Bin Abdullah-il Ensarî (hâdim-i Nebevî), Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer, Hazret-i Abdullah Bin Abbas, Hazret-i Sehl Bin Sa'd, Hazret-i Ebu Said-il Hudrî, Hazret-i Übeyy İbn-il Kâ'b, Hazret-i Büreyde, Hazret-i Ümm-ül Mü'minîn Ümm-ü Seleme gibi meşahir-i ülema-i sahabe ve rivayet-i hadîsin rüesaları gibi, herbiri bir tarîkın başında, aynı mu'cizeyi ümmete haber vermişler."

"Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha; arkalarındaki asırlara, o mütevatir mu'cize-i kübrayı tarîkleriyle haber vermişler” (bk. Mektubat, s. 129).

- Minberin ustasına gelince;

En sahih rivayet kabul edilen hadiste yer alan Hz. Sehl b. Sad’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber 8asm) bir kadına haber gönderdi ve: “Üzerinde insanlara hitap edeceğim tahtalardan bir şey (minber) yapması için marangoz olan kölene talimat ver.” diye haber gönderdi. Adam gelip üç basamaklı bir minber yaptı, Resulullah da onun üzerinde hutbelerini okumaya başladı… (Buhari, h.no: 917; Müslim, Mesacid, 544)

Minberi yapan ustanın farklı isimlerle anılmasının en önemli sebebi, yukarıdaki sahih hadiste yer alan ustanın isminin zikredilmemesidir. Yalnız “kadının kölesi” şeklinde yer almasıdır. Bu sebeple, farklı kaynaklarda farklı isimlerin zikredilmesi, aslında farklı mimarlara değil, aynı mimarın muhtemel isminin ve özelliğinin belirlenmesi etrafında verilen bilgilerdir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 2/397-399)

- Bununla beraber, İbn Hacer, minberin mimarı olan kişinin ismi konusunda değişik rivayetlerde gelen “farklı isimlerin hepsinin aynı adamın isimleri olmasının doğru olmadığını” belirtmek suretiyle, mimarın bir kişi olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y)

- Keza, İbn Hacer’e göre, en sahih olan görüş, bu marangozun “Meymun” adında bir kimse olduğunu belirten rivayetlerdir. Çünkü, en sahih olan (yukarıdaki) rivayetlerde konuyu (Bir kadının kölesi) olarak belirten Sehl b. Sad’in diğer bir rivayetinde de “Meymun” ismi kullanılmıştır. Diğer rivayetlerin hiçbirine itimat edilmez. (bk. a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun